Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!

V částce 141 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 28. srpna 2020, je zveřejněno Sdělení č. 352/2020 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní...

Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019

Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce proběhlo v zasedací místnosti v sídle svazu. Vyhodnocení podepsali za...

EFBWW Newsletter, Strategie EU pro obnovu

V tomto zpravodaji naleznete přehled různých aktivit uskutečněných v minulých dvou měsících, které se týkají COVID-19 a strategie EU pro obnovu, včetně postoje EFBWW. Jsou zde dále zahrnuty...

Covid-19

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ

Covid-19

ZPRAVODAJSTVÍ Z ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ

Odborové organizace

Jedním ze způsobů, jak si mohou lidé v práci navzájem pomáhat, je i členství v odborech. To rozhodně nelze redukovat jen na kolektivní vyjednávání a výhody, které to může přinést. Díky členství v odborech máte přístup k potřebným informacím, můžete využívat rady a zkušenosti ostatních a zejména v krizových životních situacích nejste odkázaní jen sami na sebe. V případě nouze dává členství v odborové organizaci i potřebnou jistotu, že na problémy nejste sami.

Individuální členství v odborech

Individuálním členem Odborového svazu Stavba ČR se může stát každý stávající člen, který nemůže nebo nechce být organizován v základní nebo místní organizaci OS. Individuálním členem se může stát nově každá fyzická osoba, která nebyla dosud v OS odborově organizována.

Další informace pro členy OS STAVBA ČR
Metodika pro odborové organizace
metodické pokyny pro odborové organizace ke stažení...
Svazový časopis a aktuality ke stažení