Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018

V průběhu roku 2018 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce 2018 celkem...

Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP

Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2018 proběhlo dne 26. dubna 2019 v zasedací místnosti Odborového svazu Stavba České...

Duben patřil školení našich základních a místních organizací

V dubnu se uskutečnilo pravidelné internátní školení funkcionářů základních a místních organizací. Letos bylo školení rozděleno do dvou termínů podle regionu. První termín se konal...

Odborové organizace

Jedním ze způsobů, jak si mohou lidé v práci navzájem pomáhat, je i členství v odborech. To rozhodně nelze redukovat jen na kolektivní vyjednávání a výhody, které to může přinést. Díky členství v odborech máte přístup k potřebným informacím, můžete využívat rady a zkušenosti ostatních a zejména v krizových životních situacích nejste odkázaní jen sami na sebe. V případě nouze dává členství v odborové organizaci i potřebnou jistotu, že na problémy nejste sami.

Individuální členství v odborech

Individuálním členem Odborového svazu Stavba ČR se může stát každý stávající člen, který nemůže nebo nechce být organizován v základní nebo místní organizaci OS. Individuálním členem se může stát nově každá fyzická osoba, která nebyla dosud v OS odborově organizována.

Přehled benefitů
METODIKA 2018
metodické pokyny pro odborové organizace ke stažení...
Svazový časopis a aktuality ke stažení
Jsme partnery projektu rodinného bydlení - Villapark Nový Jáchymov
Villapark Nový Jáchymov