Zpravodajství
1 - 15 z 222
Dovolená - GRUZIE

Náš odborový svaz vlastní 4 apartmány v Magnetic beach resort v Gruzii. V příloze naleznete bližší informace o možnosti pobytu v této destinaci.

Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení...

Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022

V průběhu roku 2022 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti.

Dodatek č. 4 KSVS je podepsaný !!!

Ve středu 12. dubna 2023 byl v sídle SPS podepsán Dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství...

Rekreační středisko TRNÁVKA

ZO OS Stavba Metrostav zahajuje sezonu 2023 na rekreačním středisku Trnávka na Vysočině. V loňském roce proběhla renovace 5-ti pokojů a byla postavena druhá lanová dráha, tentokrát pro malé děti. Před letošní...

Spolupráce sociálních partnerů opět směřuje k podpoře odvětví Stavebnictví

Od ledna 2023 vznikla v rámci projektu s názvem „Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny" tzv. bipartitní platforma s označením BP/STAVEBNICTVÍ, kterou tvoří...

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 vyhodnocena

Vyhodnocení plnění Dohody o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 proběhlo dne 23. 3. 2023 v zasedací místnosti Českého báňského úřadu.

CHORVATSKO 2023

ZO OS STAVBA ČR Skanska DS i letos připravila pro členy odborové organizace a zaměstnance firmy Skanska rekreaci v Chorvatsku. Ubytování je zajištěno v 1 karavanu a ve 3 stanech, které jsou plně vybaveny pro 4...

Petice proti odchodu do důchodu v 68 letech nyní i v elektronické podobě

Dne 8. 3. 2023 ČMKOS vytvořila Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích.

Hracholuská přehrada 2023

Nabídka VZO OS STAVBA ČR LB MINERALS, a.s: Nabízíme poslední volné týdenní termíny pro letošní sezónu v našich stanech, mobilním domě a karavanu , které máme postaveny v kempu Keramika. Kemp Keramika (...

Přebor České republiky stavebních škol ve futsalu

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 proběhla další ze sportovních disciplín v rámci oborových her OS STAVBA ČR, republikové finále ve futsalu středních škol.

Nová legislativa v oblasti BOZP

Všechny níže uvedené předpisy mají účinnost od 1. ledna 2023. Poznámka: u všech předpisů jsou uvedena pouze nejdůležitější vybraná ustanovení.

POBYTOVÉ WELLNESS BALÍČKY V HOTELU OLŠANKA V ROCE 2023

Rezervace wellness pobytových balíčků je možná až do konce kalendářního roku a je určená pro členy odborových svazů a jejich přátele.

Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022

V průběhu prvního pololetí 2022 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti.

Kolektivní smlouvy garantují mnoho výhod pro členy OS

Kolektivní vyjednávání, především však výsledky tohoto procesu, patří zcela jednoznačně k hlavním činnostem OS Stavba ČR. Při vyhodnocení podnikových kolektivních smluv (dále PKS) bylo v roce 2022 posuzováno...

1 - 15 z 222