Zpravodajství
1 - 15 z 215
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022

V průběhu prvního pololetí 2022 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti.

Kolektivní smlouvy garantují mnoho výhod pro členy OS

Kolektivní vyjednávání, především však výsledky tohoto procesu, patří zcela jednoznačně k hlavním činnostem OS Stavba ČR. Při vyhodnocení podnikových kolektivních smluv (dále PKS) bylo v roce 2022 posuzováno...

Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ

Ve dnech 16. a 17. září 2022 se v chatovém areálu Soukeník u Sezimova Ústí konalo tradiční výjezdní zasedání Výboru ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ, spojené se školením k otázkám BOZP.

Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ

Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmyztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme...

Manifestační mítink Proti chudobě

V pondělí 5. září ventilovalo velkou naštvanost a různé požadavky na manifestačním mítinku „Proti chudobě“ v pražském Fóru Karlín na 1500 odborářek a odborářů z celé republiky.

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!

Na základě Vyhlášky č. 237/2022 Sb. ze dne 15. srpna 2022, dochází ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot...

Manifestační mítink

Odborové svazy sdružené v rámci ČMKOS se rozhodly dát společně jasně najevo postoje zaměstnanců napříč sektory k současné vážné ekonomické situaci a jejím sociálním dopadům. Společně dejme politikům,...

Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín

Ve společnosti HELUZ Cihlářský průmysl v.o.s., konkrétně ve výrobním závodu Hevlín, využilo vedení společnosti a závodu doby, ve které byla postupně přijímána řada protiepidemických opatření v souvislosti...

Závaznost Dodatku č. 3 KSVS rozšířena!

V částce 98 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 22. července 2022, je zveřejněno Sdělení č. 218/2022 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího...

Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021

Vítězem ceny za bezpečnost práce v hornictví za rok 2021 se v kategorii I. (organizace s počtem zaměstnanců do 50) stal Cement Hranice, akciová společnost.

Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021

Dne 6. června 2022 proběhlo v Hotelu Olšanka vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR...

Jednal Výkonný výbor EFBWW

Po jednáních, která v uplynulých dvou letech probíhala pouze on-line formou z důvodu covidové pandemie, se opět otevřely dveře zasedací místnosti v Bruselu, a 31. května 2022 v ní zasedli členové Výkonného...

Přebor České republiky v přespolním běhu

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 uspořádala Střední škola a Základní škola Vimperk přebor v přespolním běhu, pod záštitou Odborového svazu Stavba ČR. Soutěže se zúčastnily týmy středních škol z Vimperka, Chomutova,...

Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon

Hodnotící komise se k vyhodnocení soutěže a určení vítězů v jednotlivých kategoriích sešla dne 20. dubna 2022. Jednání se uskutečnilo za účasti zástupců všech zřizovatelů soutěže, tzn. Českého báňského...

Přebor České republiky stavebních škol ve florbalu

Ve středu 27. 4. 2022 se v rámci sportovních soutěží organizovaných OS Stavba ČR konal Přebor SŠ se stavebním zaměřením ve florbalu.

1 - 15 z 215