Zpravodajství
1 - 15 z 93
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Duben patřil školení našich základních a místních organizací
Opět po roce se v Mostě konal přebor ve florbalu
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Přebor ČR středních škol se stavebním zaměřením v nohejbalu trojic
Kolektivní smlouva vyššího stupně na následujících pět let byla podepsána 2. dubna 2019 v Praze
Tradičně v Brně se konal přebor ČR stavebních škol v silovém čtyřboji
Seminář pro předsedy KOO a zástupce v ERZ
Výhody pro členy programu Odbory Plus, únor 2019
Zpráva z jednání VIII. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR
Stavebnictví má dobrou perspektivu
Hala Sluneta v Ústí nad Labem hostila přebor ve futsalu
Litoměřice hostily Přebor ČR stavebních škol ve stolním tenisu
1 - 15 z 93