Zpravodajství
Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.
14.04.2017 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 15x

Vyhodnocení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2016 se uskutečnilo dne 5. dubna 2017 v prostorách Českého báňského úřadu.

Na schůzce bylo projednáno plnění jednotlivých bodů Dohody o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky ze dne 15. října 2007 (dále jen Dohoda). Dokument o plnění jednotlivých bodů Dohody podepsali za ČBÚ předseda úřadu Ing. Martin Štemberka a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Milan Vomela. Jednání k vyhodnocení vzájemné spolupráce za rok 2016 se dále zúčastnili za Odborový svaz Stavba České republiky místopředseda OS Ing. Pavel Zítko a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla, za Český báňský úřad zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy JUDr. Pavel Dvořák a ředitel kanceláře předsedy Dr. Ing. Ladislav Svoboda.

Celkovému vyhodnocení plnění Dohody za rok 2016 předcházela vyhodnocení dílčí, které na každém Obvodním báňském úřadu (celkem v rámci ČR 8 OBÚ) podepsali za OBÚ předseda příslušného OBÚ a za OS Stavba ČR svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla.

V rámci plnění Dohody v roce 2016 bylo provedeno například:
Svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR se zúčastnil celkem 7 prověrek Obvodních báňských úřadů takto:

  • Komplexní prověrka v organizaci Lom Matula Hlinsko a.s.
  • Komplexní prověrka v organizaci Cement Hranice, a.s.
  • Komplexní prověrka v organizaci Skanska a.s., lom Březín.
  • Komplexní prověrka v organizaci Heluz, v.o.s., cihelna Hevlín.
  • Komplexní prověrka v organizaci Provodínské písky a.s.
  • Komplexní prověrka v organizaci P-D Refractories CZ a.s., těžby Březinka.
  • Specializovaná prověrka v organizaci LB MINERALS, s.r.o., provoz Skalná.

Během roku se průběžně uskutečňovaly schůzky mezi jednotlivými OBÚ a SIBP na kterých bylo vyhodnocováno plnění Dohody. Písemná vyhodnocení spolupráce jsou úřadem protokolována a v jednom vyhotovení rovněž předána OS Stavba ČR.

Na základě vzájemných konzultací byly upřesňovány seznamy organizací, ve kterých působí odborová organizace OS Stavba ČR a které dozoruje státní báňská správa. V současné době působí odborové organizace OS Stavba ČR celkem ve 39 zaměstnavatelských subjektech, které jsou dozorovány státní báňskou správou. Počet lokalit, kterých se spolupráce týká, je cca. 180.

Byly aktualizovány kontakty ČBÚ a jednotlivých OBÚ a odpovědných zaměstnanců OS Stavba ČR.Slavnostnímu podpisu předcházela neformální diskuse, kdy se obě strany informovaly o situaci v podnikatelských subjektech, které navštěvují, o výhledu do budoucna, o připravovaných akcích, nové legislativě apod.

Obě strany konstatovaly, že Dohoda je plněna v celém rozsahu a úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako velmi dobrá. Zároveň obě strany do budoucna vyjádřily vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.

Zpracoval: Švehla

...

Foto k článku
Další články
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.
Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.
Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2016