Zpravodajství
Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.
17.05.2017 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 173x

Provodínské písky a.s. se staly opět po roční přestávce vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2016 ve III. kategorii (hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku-subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).

Foto: Předání zlatého Permona | Zdroj: Provodínské písky

Ocenění převzal dne 2. 5. 2017 v prostorách společnosti z rukou zástupce předsedy a ředitele sekce báňské správy Českého báňského úřadu JUDr. Pavla Dvořáka předseda představenstva společnosti Provodínské písky a.s. Ing. Václav Cajthamr, Ph.D. et Ph.D. Předání se dále zúčastnil za státní báňskou správu ředitel kanceláře předsedy ČBÚ Dr. Ing. Ladislav Svoboda, vedoucí oddělení legislativy ČBÚ PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., předseda OBÚ Liberec ing. Dalibor Hampejs a zástupce předsedy OBÚ Liberec ing. Vladimír Škarda, za vítěznou organizaci se převzetí ceny zúčastnili kromě dalších zaměstnanců např.  závodní lomu Ing. Miloslav Šindelář a předseda VZO OS STAVBA ČR pan Jakub Petráček. Za Odborový svaz Stavba České republiky se předání tohoto významného ocenění zúčastnil jeho místopředseda Ing. Pavel Zítko a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla.

Po tomto slavnostním aktu následovalo poděkování předsedy představenstva vybraným zaměstnancům, kteří se největší měrou podíleli na získání ocenění, ale zejména na úrovni BOZP, která k získání ocenění vedla.

Po skončení oficiální části následovala neformální část, na které se diskutovalo o budoucnosti firmy, o plánech do budoucna, o připravovaných novinkách v báňské správě a podobně.

Zdeněk Švehla

 

Foto k článku
Další články
Titulek
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému-etapa II.
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.
Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.
Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.