Zpravodajství
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.
17.05.2017 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 130x

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, získal ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2016 v V. kategorii - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Toto významné ocenění získala organizace znovu po roce.

Foto: Předání zlatého Permona | Zdroj: Velkolom Čertovy schody

Předání ocenění proběhlo v prostorách vedení společnosti dne 4. května 2017. Ing. Josefu Pintovi – řediteli výrobního závodu Vápenka Čertovy schody a.s. a Ing. Igoru Novákovi - řediteli Velkolomu Čertovy schody a.s. předal ocenění ředitel odboru hornictví České báňského úřadu Ing. Radim Mžyk, ředitel kanceláře předsedy Dr. Ing. Ladislav Svoboda a předseda Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského Ing. Dalibor Tichý. Za Odborový svaz Stavba České republiky se předání ceny zúčastnil předseda svazu Ing. Milan Vomela a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla a za odborovou organizaci oceněné společnosti byl přítomen předseda VZO pan Jaroslav Karmazín.

Slavnostního předání ocenění se kromě výše jmenovaných zúčastnila i řada dalších zaměstnanců společnosti, kteří se na zisku ocenění podíleli.

Po skončení oficiální části se všichni přesunuli do prostor Zámeckého pivovaru ve Všeradicích, kde pokračovala neformální diskuse.

Zdeněk Švehla

Foto k článku
Další články
Titulek
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému-etapa II.
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.
Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.
Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.