Zpravodajství
ŠKOLENÍ 2017 - hotel Bezděz - Staré Splavy – Máchovo jezero
19.06.2017 | Vzdělávání | Školení | autor: Pavel Zítko | Přečteno: 247x
V měsíci červnu se uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem pro získání potřebných informací a dovedností, bylo opět krásné prostředí v blízkosti Máchova jezera v hotelu Bezděz ve Starých Splavech.

Celou tuto vzdělávací aktivitu zahájil úvodním slovem osobně předseda OS Ing. Milan Vomela, který byl přítomen i po celou dobu akce. Školení proběhlo již tradičně v tematických blocích, které byly zaměřeny na aktuální problémy pracovněprávní legislativy – zákoník práce, právní postavení odborových organizací, podnikové kolektivní smlouvy, evidence a registrace odborových organizací, pravomoci zástupců zaměstnanců. Dalšími body školení byly informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k sociálnímu dialogu, kolektivnímu vyjednávání a kolektivním smlouvám, mzdové problematice a hospodaření odborových organizací. Přednášky k pracovněprávní legislativě se ujal svazový právník JUDr. Lubomír Dlouhý. Blok v oblasti BOZP přednesl svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. O průběhu sociálního dialogu mezi odborovými organizacemi OS Stavba ČR a vedením jednotlivých firem při uzavírání podnikových kolektivních smluv, a to včetně mzdové části, hovořil specialista OS Ing. Pavel Zítko. Daňové a zejména účetní problematiky, to je otázky, jak by měly odborové organizace správně hospodařit, se ujala paní Vlasta Eisenhammerová. Po každém ukončeném tématu probíhala věcná diskuse - posluchači zavalili lektory svými dotazy, na které dostali vyčerpávající odpovědi....

Foto k článku