Zpravodajství
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
24.07.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 55x

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.

Projekt s výše uvedeným příznačným názvem je dozorován Ministerstvem práce a sociálních věcí a je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Tato etapa projektu je nastavena na období od 1. února 2016 do 31. ledna 2019.

V projektu, který řídí Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů společně s Českomoravskou konfederací odborových svazů, je zapojena celá řada odvětví v tzv. platformách. Ve 2 platformách je zapojený i Odborový svaz Stavba České republiky. Konkrétně se jedná o platformy Stavebnictví I. (tzv. velké stavebnictví), kde je naším sociálním partnerem Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Stavebnictví II. (tzv. malé stavebnictví), kde je naším partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR. Platforma Stavebnictví I. pracuje v zaměstnavatelských subjektech, ve kterých působí odborové organizace OS Stavba ČR, platforma Stavebnictví II. pracuje s cechy a společenstvy, ve kterých jsou zapojeny zejména malé firmy a OSVČ.

Etapa II. výše uvedeného projektu je v současné době zhruba v polovině. Do dnešního dne byly splněny úkoly v obou platformách dle harmonogramu, který byl v začátku projektu stanoven.

K dnešním dni bylo ve všech subjektech provedeno měření BSAT (barvově-slovní asociační technika). Jedná se o vysoce ceněnou metodu, která měří pracovní návyky pomocí barvové škály namísto klasických dotazníků nebo čísel.

Dále bylo ve všech subjektech provedeno měření LEA, což je způsob měření formou rozhovoru se zástupcem managementu subjektu se znalostí subjektu.

Rovněž bylo zcela dokončeno u vybraných subjektů testování metodou CUT-E, která je zaměřena na oblasti početních dovedností, schopnosti učení, schopnosti koncentrace a prostorové představivosti.

V současné době se rozbíhá v obou platformách konání tzv. kulatých stolů, kdy je formou diskuse zúčastněných a externích odborníků konzultováno, jakým způsobem by bylo nejvhodnější postupovat, aby bylo možné pracovníky ve vyšším věku udržet pracovně aktivní až do doby jejich odchodu do důchodu.

Další aktivitou, která v současné době v rámci projektu probíhá, je konání tzv. seminářů. Cílem seminářů je zejména informování cílové skupiny o výsledcích projektu a zároveň i informování laické veřejnosti.

Zároveň s tímto probíhá paralelně i tzv. měření prostředí, což je zajištění relevantních dat k vybraným pozicím zaměřených na prostředí, ve kterém se měřená pozice nachází.

 

..

Foto k článku
Další články
Oborová zdravotní pojišťovna spolehlivým partnerem Vašeho zdraví
Regionální konference se konaly v průběhu měsíce října
Stavebnictví potřebuje změny v legislativě
Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní
Významu sociálního dialogu z pohledu SPS