Zpravodajství
Stavebnictví potřebuje změny v legislativě
11.09.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 58x
Rozhovor Haló novin s předsedou Odborového svazu Stavba ČR Milanem Vomelou

Jak charakterizujete současnou situaci v českém stavebnictví?

Někteří představitelé velkých stavebních firem poukazují na to, že s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny nastalo v letošním roce zrychlení tempa v pozemním stavitelství. Produkce v něm se zvýšila meziročně o 13,7 %, ale na druhé straně inženýrské stavitelství zaznamenalo pokles o 2,2 %.

Důvodem, proč dochází ke stavebnímu růstu v pozemním stavitelství, je, že v krajích a městech se nyní finišuje s různými obchvaty měst a obcí, ale i bytová výstavba se zlepšila. Stavby, dříve odkládané kvůli nedostatku finančních prostředků, jsou nyní dokončovány, protože se na ně najednou našly potřebné peníze. Asi je to i tím, že mnozí politikové se ve svých městech a obcích chtějí pochlubit, co pro jejich rozvoj udělali. Pro nás, pro stavební odbory, je to jen dobře, protože se stavební výroba pomalu odráží ode dna, kam se po roce 2008 dostala v důsledku globální ekonomické krize a neuvážených politických a ekonomických rozhodnutí tehdejších pravicových vlád.

Ale mnoho našich občanů trápí otázka, jak to vypadá s bytovou výstavbou?

Skutečnost je taková, že podle statistiků vzrostl počet zahájených bytů meziročně na 2617 bytů. Počet dokončených bytů stoupl o 28,5 % na 2498 bytů. Na první pohled jsou to pozitivní čísla, ale nedá se to srovnat s bytovou výstavbou před rokem 2008, se stavebním boomem, který jsme tehdy zažívali. Nicméně oproti předchozím letům, kdy jsme čelili důsledkům krize, je to slibný posun.

Ale mohl by být daleko vyšší, kdyby současná vláda, která si při svém nástupu dala do vínku vyřešit otázku bytové výstavby pro lidi, kteří to potřebují přijetím zákona o sociálním bydlení, jej dokázala uvést v život. Což se nestalo.

Proč, co tomu bránilo?

Pokud jde o zákon o sociálním bydlení, vláda ho nedokázala schválit, natož prosadit v parlamentu jeho přijetí. Ukázaly se názorové rozdíly mezi vládními koaličními stranami, což se projevilo zejména ve sporu mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem pro místní rozvoj, jak by měl tento zákon vypadat. Předmětem diskuse byla především otázka, pro koho má být vlastně sociální byt určen, kdo má právo jej získat a bydlet v něm!

Mimochodem, nedávno na tuto skutečnost reagoval předseda Svazu nájemníků ČR (SON) Milan Taraba, který říká, že přijetí zákona o sociálním bydlení je sice velmi důležité, ale mnohem potřebnější je vytvořit koncepci dostupného bydlení, což by znamenalo přijetí dvou zákonů. V jednom by ministerstvo pro místní rozvoj vyřešilo podporu bydlení obecně, zejména pro mladé, začínající rodiny. Druhý zákon by byl o sociálním bydlení, který by měl sloužit osamělým seniorkám, matkám samoživitelkám a dalším potřebným sociálním skupinám.

Jenom chci připomenout čtenářům, že v průběhu devadesátých let minulého století se většina radnic ve městech a obcích »zbavila« obecních bytů jejich příliš rychlou privatizací a nyní těmto radnicím chybějí byty pro sociálně potřebné. Výsledkem je, že mladé začínající rodiny musejí sahat k vysokým úvěrům na bydlení, aby si obstaraly svůj vlastní byt za velmi drahé peníze. Přitom ne všechny tyto mladé rodiny na to mají prostředky. Ostatně, v současné době vidíme i růst cen za nájemní bydlení, a to zejména v Praze a v krajských městech. Takže uvidíme, jak se k  vyřešení dostupného bydlení pro mladé rodiny, ale i pro seniory, postaví nová vláda.

Za stavební odbory, ale i za našeho sociálního partnera, tj. i za stavební podnikatele, mohu říci, že v rámci tripartity se budeme snažit budoucí vládu ČR ovlivnit, aby koncepci dostupného bydlení včetně zákona o sociálním bydlení přijala. Vždyť to by pomohlo k dalšímu rozvoji českého stavebnictví, a tím i k udržení zaměstnanosti v našem resortu. Ale musím podotknout, že bude záležet na politickém rozložení sil v  budoucí vládě. Což je spíše otázka, jak budou lidé v říjnových volbách hlasovat. Zda pro pravicové strany, které tato otázka »nepálí«, či pro strany levicové, které mají sociální cítění.

Vraťme se ke stavebnictví. V úvodu našeho rozhovoru jsme řekli, že došlo k poklesu v inženýrské výstavbě. Co je příčinou?

Dostáváme se opět k tomu, že ne všechny své plány, které se týkají stavebnictví, současná vláda dokázala splnit. Právě tato skutečnost se týká výstavby dopravní infrastruktury, a to zejména z hlediska nutných úprav stavební legislativy, která není uzpůsobena pro současné podmínky, abychom co nejrychleji dokončili výstavbu naší dálniční a silniční sítě.

Oceňujeme, že byla nakonec letos na jaře - po velkém zákonodárném zápase - přijata novela stavebního zákona, která má za cíl urychlit proces stavebního řízení, a to sloučením územního řízení, posouzení dopadu staveb na životní prostředí (EIA) a stavebního řízení do jednoho kroku. Tím by se měl zkrátit povolovací proces stavebního řízení z obvyklých šesti sedmi let na několik let. To je úspěch. Ukazuje se však, že tato novela stavebního zákona sama o sobě nestačí. Sama ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová prohlásila, že je zapotřebí přijmout úplně nový stavební zákon (a související legislativu), který by na řadu problémů, které se i nadále vyskytují v českém stavebnictví, dokázal reagovat a vyřešit je. Ale to je opět otázka pro příští vládu.

O jaké problémy v českém stavebnictví ještě tedy jde?

Nový stavební zákon by měl především vyřešit i otázku, kdo bude garantem za české stavebnictví, které ministerstvo. Vždyť v současné době legislativně do toho »mluví« ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství a ministerstvo dopravy. Za české stavebnictví by měl být jediný garant, byť ostatní resorty mohou přirozeně v rámci připomínkového řízení vznášet své připomínky.

Když jsme u stavební legislativy, rovněž bych připomněl, že současná vláda měla původně v úmyslu přijmout zákon o liniových stavbách, který by, kromě řady jiných věcí, vyřešil i otázku výkupu pozemků pro liniové stavby, což by mělo prospět k urychlení výstavby naší dálniční a silniční sítě. Bohužel tento záměr vlády ČR zůstal jen na papíře. Takže se po volbách budeme na tripartitě opět ptát, co s tím hodlá budoucí vláda ČR dělat. Zda se pustí do řešení tohoto problému, který v minulých letech dokázal zdržet výstavbu dálniční sítě o řadu let.

Nedávno skupina senátorů napadla u Ústavního soudu ČR novelu stavebního zákona, a to kvůli tomu, že zákon omezuje práva různých občanských sdružení vznášet připomínky v rámci stavebního řízení. Jaký je váš názor na tuto záležitost?

Víte, představitelé stavebních podnikatelů jsou toho názoru - a my, jako stavební obory, s tím souhlasíme - že občanské iniciativy mohou i nadále po této novele stavebního zákona vznášet své připomínky v rámci stavebního řízení. Jde však o to, že dříve je dávaly k posouzení soudům ve třech samostatných stupních stavebního řízení, ale nyní se to slučuje do jednoho povolovacího procesu stavebního řízení. Takže jsou, podle názoru představitelů stavebních podnikatelů, nespokojeny s tím, že již to nepůjde k soudu při samostatném vyřizování, a to jak územního rozhodnutí, tak při posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), a nakonec při vlastním stavebním řízení. Zkrátka v rámci jednoho stavebního řízení soud rozhodne, zda stavební řízení může, či nemůže pokračovat. Nepůjde se již donekonečna odvolávat. Záleží na rozhodnutí soudu, zda pokračovat. To byl vlastně i smysl tohoto sloučení tří stupňů stavebního řízení. Nemůžeme vědět, jak Ústavní soud ČR rozhodne, ale věříme, a to jak stavební podnikatelé, tak i my, stavební odbory, že určitě při svém rozhodnutí zváží všechny předložené argumenty obou stran a jeho stanovisko, které nakonec zveřejní, bude ve prospěch všech občanů ČR.

Váš odborový svaz je součástí Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která 14. září pořádá ve sportovní hale v pražské Libni každoroční manifestační mítink Konec levné práce v ČR. Co konkrétního bude na jeho programu?

Ve sportovní hale Aréna Sparta se scházíme již potřetí za sebou. Takže je to již tradice. Jak vyplývá z názvu mítinku, chceme připomenout vládě ČR, ale i zaměstnavatelům, a prostřednictvím médií i široké občanské veřejnosti, že odbory opakovaně žádají po vládě a po zaměstnavatelích zvýšení platů a mezd na úroveň, která by zaměstnancům zajistila důstojný život.

K základním odborářským požadavkům patří zvýšení minimální mzdy. Náš návrh pro rok 2018 byla částka ve výši 12 500 Kč, což by bylo poprvé nad příjmovou hranicí chudoby, ale vláda ČR schválila částku 12 200 Kč, což akceptujeme. Odborům jde o to, aby minimální mzda činila 40 % průměrné mzdy, což ostatně si dala tato vláda ve svém programovém prohlášení do vínku. Zároveň by měla být vyšší, než jsou některé sociální dávky, které některým jedincům stačí k životu a nepracují. Mzdy by měly lidi naopak motivovat, aby pracovali, aby žili plnohodnotným životem pro naši společnost.

Nejde jen o minimální mzdu, ale v těchto dnech se ČMKOS snaží prosadit zvýšení platů ve veřejné sféře od 1. listopadu, a to o deset procent, a u pedagogů o patnáct procent. Ministr financí Ivan Pilný prohlásil, že nejde přidat všem, ale že vláda bude muset vybrat určité skupiny zaměstnanců, kterým přidá…

Pro vaši informaci vám jenom připomenu, že 21. srpna se uskutečnilo další kolo vyjednávání o platech ve veřejném sektoru. Odbory trvají na tom, aby učitelům bylo od 1. listopadu přidáno 15 % a ostatním pracovníkům veřejné sféry 10 %. Pokud vláda nepřijme požadavek odborů, jsou odboráři připraveni uspořádat různé protestní akce. Potvrdili to i odboráři z rozpočtové a příspěvkové sféry, kdy se 30. srpna v Praze mimořádně sešlo 200 zástupců dvanácti odborových svazů v rozpočtové a příspěvkové sféře, kteří zastupují na 600 tisíc zaměstnanců.

Ostatně, 1. září se na protestním shromáždění v Betlémské kapli v Praze sešli představitelé a zástupci školských odborů. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík tam avizoval vyhlášení stávkové pohotovosti učitelů a nepedagogických pracovníků, pokud vláda nevyhoví jejich požadavkům na zvýšení platů ve školství.

Na základě toho, že vládní koalice, která o požadavcích odborů jednala 4. září a na podpoře požadavků odborů se neshodla, předsednictvo Českomoravského odborového svazu pracovníků školství vyhlásilo dnem 5. září stávkovou pohotovost a ke stávkové pohotovosti se přidaly i ostatní odborové svazy rozpočtové a příspěvkové sféry.

Takže pokud jde o vyjádření ministra financí Ivana Pilného, že vláda bude muset vybrat skupiny zaměstnanců, kterým přidá, a kterým nikoliv, tak se tím na Radě ČMKOS určitě budeme zabývat a následně rozhodneme o dalších krocích odborů.

Zvýšení platů ve veřejné sféře asi není jediným cílem odborů ve vašem zápase o zvyšování platů a mezd…

Samozřejmě. Odborovým svazům, které působí v průmyslové sféře, jde především o to, aby se postupně srovnaly mzdy, které jsou u nás, na úroveň mezd, které jsou vypláceny zaměstnancům ve vyspělých západoevropských zemích. Jako předseda stavebních odborů vím, jaké mzdy mají naši čeští zaměstnanci velkých nadnárodních společností, a jaké mzdy berou tito pracovníci v Německu, Francii, Rakousku či jinde v Evropě. Proto je také náš odborový svaz členem tzv. Wiesbadenské skupiny, která zahrnuje odborové svazy ve stavebnictví České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa, kdy si nejen na každoročním setkání představitelů těchto odborových svazů, ale i v průběhu roku navzájem vyměňujeme zkušenosti z odborové práce a snažíme se vzájemně působit na zaměstnavatele s cílem dosáhnout zvýšení mezd zaměstnanců ve stavebnictví a zároveň i zlepšení jejich pracovních a sociálních podmínek.

Miroslav SVOBODA

Další články
Oborová zdravotní pojišťovna spolehlivým partnerem Vašeho zdraví
Regionální konference se konaly v průběhu měsíce října
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní
Významu sociálního dialogu z pohledu SPS