Zpravodajství
Lidé by měli volit levicové strany
06.10.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 77x
Rozhovor Haló novin s čestným předsedou OS Stavba ČR Stanislavem Antonivem

Jak hodnotíte význam mítinku ČMKOS »Konec levné práce v ČR«, který se uskutečnil 14. září? Odbory velmi hlasitě deklarovaly svůj požadavek na razantní zvýšení platů a mezd pro rok 2018.

Musím nejprve říci, že tato akce odborů, konkrétně naší největší odborové centrály, tj. Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), se ve sportovní hale Arena Sparta v pražské Libni uskutečnila letos již potřetí. Takže je to již tradice. Sešlo se tam na 1500 odborářů z celé republiky, kteří veřejně, a řekl bych i dostatečně důrazně, deklarovali své odhodlání požadovat razantnější zvýšení platů a mezd v rámci kolektivního vyjednávání pro rok 2018.

Předseda ČMKOS Josef Středula, který vystoupil s hlavním projevem a zároveň celý mítink ČMKOS velmi dobře moderoval, zdůraznil, že v současné době, kdy ekonomika českého státu roste, je zapotřebí tuto skutečnost vzít v úvahu při kolektivním vyjednávání o růstu platů a mezd pro rok 2018, ať již jde o státní a veřejnou sféru či sféru soukromou. Tedy stát a soukromí zaměstnavatelé by měli vyslyšet požadavky odborů na zvýšení platů a mezd. Odbory oceňují, že vláda ČR vyhověla jejich požadavku na zvýšení platů ve státní a veřejné sféře, kdy učitelé dostanou přidáno o 15 %, a ostatním zaměstnancům vzroste plat o 10 %. Ale, jak Josef Středula dále zdůraznil, je nutné razantněji zvýšit mzdy i v soukromé sféře. Proto také přednesl požadavek ČMKOS, aby mzdy pro rok 2018 vzrostly o 8 až 10 %. My jako odboráři jsme přesvědčeni, že když většina firem má zakázky a rostou jejich zisky, tak by v rámci kolektivního vyjednávání měly pamatovat i na odpovídající růst mezd. Proto jsme takto veřejně naše požadavky deklarovali.

Během mítinku vystoupila i řada zahraničních hostů, a nebyly to jen obvyklé pozdravné projevy…

Význam mítinku podtrhuje i fakt, že byli pozváni i významní představitelé Evropské odborové centrály a odborových centrál z Rakouska a Německa. Letošního mítinku se zúčastnil i generální tajemník Evropské odborové konfederace (ETUC) Luca Visentini. Vyjádřil názor, který již nějakou dobu zaznívá v rámci evropských odborů, že není v pořádku, když zaměstnanci nadnárodních společností v nových členských zemích EU berou výrazně nižší mzdy než zaměstnanci mateřských firem, se sídlem v zemích původní EU 15. Podle něho není přípustné, aby nadnárodní společnosti, kdy produktivita práce v jejich středoevropských pobočkách činí 70 až 80 % produktivity práce v jejich mateřských firmách, vyplácely svým zaměstnancům ve střední a východní Evropě 25 % úrovně mzdy jejich západoevropských kolegů. Proto by měly odbory v celé sedmadvacítce vyvíjet společný tlak na srovnání výdělků v rámci celé EU. Luca Visentini k tomu ale poznamenal, že to chce v rámci EU vytvořit nový právní rámec. V obdobném duchu vystoupili i předseda rakouské odborové centrály ÖGB Erich Foglar, předseda německé odborové centrály DGB Reiner Hoffmann a prezident sesterské slovenské Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Josef Kollár.

Vláda ČR odborům vyhověla. Z toho je vidět, že psychologické dopady takové akce, jako je mítink ČMKOS, ve společnosti rostou. Vždyť vaše požadavky, díky přítomnosti médií, zazní i ve veřejnosti…

Ano, máte pravdu. Význam mítinku »Konec levné práce v ČR« za tři roky jeho trvání neustále roste. Zvýšení minimální mzdy pro rok 2018 na částku 12 200 Kč měsíčně či již zmiňované zvýšení platů ve státní a veřejné sféře jsou toho důkazem. Ale zde chci zdůraznit ještě jednu věc, která není pro povrchní pozorovatele zvenčí příliš vidět. Tou je skutečnost, že jsou odbory jednotné. Ostatně deklarovali to svou přítomností i představitelé dalších odborových centrál či odborových svazů, které jsou mimo ČMKOS.

Jenom připomenu, že pravicoví politici ještě nedávno veřejně prohlašovali, že vláda ČR nebude mít na to, aby přidala na platech všem zaměstnancům ve státní a veřejné sféře, a že bude muset určit skupiny, komu přidá, a komu nikoliv. Ale to se nestalo, vláda nakonec vyhověla tak, že přidala všem. Samozřejmě, že svoji roli přitom sehrálo vyhlášení stávkové pohotovosti u pedagogů a ostatních pracovníků veřejné sféry. Takže když to shrnu, pokus rozdělit odbory nezafungoval, a to je dobře!

Jak se nyní dívají zaměstnanci na postavení odborů ve společnosti?

V příspěvcích některých odborových předáků a i v diskusi jednotlivých účastníků mítinku zaznělo, že si lidé začínají uvědomovat roli odborů. Díky dobře vedenému kolektivnímu vyjednávání dokážou vyjednat zvýšení mezd pro zaměstnance a další zlepšení jejich pracovních a sociálních podmínek. Ukazatelem tohoto trendu je vstup mnoha nových členů do jednotlivých odborových svazů v rámci ČMKOS a založení řady nových základních organizací odborů.

Vraťme se k mítinku ČMKOS. Měl také druhou část, v níž jste reagovali na předvolební sliby některých politických stran před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny…

Tato část mítinku měla svoji logiku. Za pár týdnů budou volby a rozhodne se o směřování České republiky na několik let. Josef Středula seznámil přítomné odboráře s analýzou, kterou vypracovalo makroekonomické oddělení ČMKOS a podle níž řekl, že předvolební sliby politických stran, zejména těch pravicových, budou v případě jejich naplnění znamenat stomiliardové propady ve státním rozpočtu. Tak například prosazení záměrů ČSSD by připravilo státní rozpočet o 73 miliard. Plány ANO by snížily příjmy státní pokladny o 95 až 137 miliard, TOP 09 o 230 miliard a ODS asi o 279 miliard korun. To je argument!

Přesto ale musím říci, že jsem byl trochu překvapen určitou politickou a argumentační nedotažeností této části mítinku. Přednesené projevy byly příliš opatrné, aby někdo nemohl říci, že odbory jednoznačně podporují levici. Zde musím zdůraznit jednu myšlenku, která stále platí, že odbory nesmějí být stranické, ale na druhé straně nesmějí být apolitické! Zájmy odborů v parlamentu vždy obhajovaly ČSSD a KSČM, zatímco u pravicových stran to bylo opačně, kdy návrhy odborů zamítaly. Vzpomeňme si na dobu před čtyřmi lety, kdy zde byla Nečasova vláda a před ní i vláda Mirka Topolánka. V té době obě vlády dokázaly v parlamentu prosadit mnoho zákonů, které měly řadu protilidových prvků, které v mnoha věcech zhoršily postavení zaměstnanců a konec konců i ostatních občanů naší republiky. Mimochodem připomínám, že tyto vlády šly i proti zaměstnavatelům, kdy na jednáních tripartity stáli zaměstnavatelé a odbory společně proti tehdejší Topolánkově a Nečasově vládě. Podle mne připomenutí této skutečnosti během mítinku zaznělo ojediněle, ačkoliv teď, krátce před volbami, by doporučení odborů, že by měli odboráři, potažmo občané vůbec, volit levicové strany, mělo zaznít daleko důrazněji.

V hodnocení odborů současné vládní koalice, tj. ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, vždy zaznívalo, že vláda přijala řadu pozitivních opatření ve prospěch občanů této země. Vy snad vidíte nebezpečí, že by se to po volbách mohlo změnit?

Já nechci hodnotit, zda bývalý místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš zneužil dotace EU. To mi nepřísluší. To ať rozhodne soud. Ale vidím, že se zde vytvořila jakási protibabišovská koalice, která stále více nabírá sílu ostré předvolební kampaně. Zároveň však cítím, že v této koalici je velmi hlasitě dopřáváno hlasům politiků TOP 09 a ODS, jako jsou bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nebo bývalý ministr dopravy za ODS Zbyněk Stanjura. To jsou lidé, a mnozí další, kteří se na této protilidové politice předchozích pravicových vlád velmi aktivně podíleli. ODS a TOP 09 při posledních volbách příliš neuspěly a v rámci antibabišovské kampaně si jejich předáci myslí, že by se tak mohli dostat opět do vlády. Největší nebezpečí spočívá v tom, kdyby se zde vytvořila jakási pseudo »Národní fronta«, nějaká Národní demokracie či jak to chtějí nazývat, a v níž by byla přítomna i ODS a TOP 09. Takže odbory by naopak měly zdůraznit, že by měla nadále pokračovat stávající vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Byť hnutí ANO a KDU-ČSL v prosazování odborářských požadavků jsou, na rozdíl od ČSSD, mnohem vlažnější. Odbory by měly veřejně deklarovat, že lidé by měli volit levicové strany, neboť ČSSD a KSČM jsou právě tou zárukou, že by mohly v parlamentu korigovat různé protilidové návrhy poslanců z řad pravicových politických stran, což ovšem záleží na výsledku říjnových voleb.

Miroslav SVOBODA

Další články
Oborová zdravotní pojišťovna spolehlivým partnerem Vašeho zdraví
Regionální konference se konaly v průběhu měsíce října
Stavebnictví potřebuje změny v legislativě
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní