Zpravodajství
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému-etapa II.
28.02.2018 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 288x
Odborový svaz Stavba České republiky se aktivně zapojil do projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému-etapa II., který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a je dozorován Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V projektu, který řídí Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů společně s Českomoravskou konfederací odborových svazů, je zapojena celá řada odvětví v tzv. platformách. Pro stavebnictví jsou činné 2 platformy.

V platformě Stavebnictví I. (tzv. velké stavebnictví) je naším partnerem Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, v platformě Stavebnictví II. (tzv. malé stavebnictví), je naším partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR.

Platforma Stavebnictví II. pracuje s cechy, ve kterých jsou zapojeny zejména malé firmy a OSVČ.

Za stranu zaměstnavatelů je do projektu zapojen Cech obkladačů České republiky, Cech suché výstavby České republiky, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Cech kamnářů České republiky.

Etapa II. výše uvedeného projektu je nastavena na období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2019. Do dnešního dne byly splněny úkoly dle harmonogramu, který byl v začátku projektu stanoven.

K dnešnímu dni bylo ve všech subjektech provedeno měření BSAT (barvově-slovní asociační technika). Jedná se o vysoce ceněnou metodu, která měří pracovní návyky pomocí barvové škály namísto klasických dotazníků nebo čísel.

Rovněž bylo zcela dokončeno u vybraných subjektů testování metodou CUT-E, která je zaměřena na oblasti početních dovedností, schopnosti učení, schopnosti koncentrace a prostorové představivosti.

Dále bylo ve všech subjektech provedeno měření LEA, což je způsob měření formou rozhovoru se zástupcem managementu subjektu se znalostí subjektu.

Kompletně bylo dokončeno i tzv. měření prostředí, což je zajištění relevantních dat k vybraným pozicím zaměřených na prostředí, ve kterém se měřená pozice nachází.

V současné době je již za svou polovinou konání tzv. kulatých stolů, kdy je formou diskuse zúčastněných a externích odborníků konzultováno, jakým způsobem by bylo nejvhodnější postupovat, aby bylo možné pracovníky ve vyšším věku udržet pracovně aktivní až do doby jejich odchodu do důchodu. V naší platformě bylo provedeno již celkem 21 kulatých stolů z celkového počtu 33.

Další aktivitou, která v současné době v rámci projektu probíhá, je konání informačně diskusních seminářů. Cílem těchto seminářů je zejména informování cílové skupiny o výsledcích projektu a zároveň i informování laické veřejnosti. V naší platformě bylo zatím provedeno 6 seminářů z celkového počtu 12.

 

V Praze dne 26. 2. 2018

Zdeněk Švehla – specialista I. za stranu zaměstnanců

Ing. Alena Paslerová – specialista I. za stranu zaměstnavatelů

Www: www.sptz.cz
Do systému vložil:
Švehla Zdeněk
Další články
Titulek
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích