Zpravodajství
Zpráva z jednání VIII. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR
06.02.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 367x

V pražském hotelu Olšanka se ve dnech 1. a 2. 2. 2019 uskutečnil VIII. sjezd Odborového svazu Stavba ČR. Na sjezd bylo pozváno 59 delegátů, kteří zastupovali 197 základních a 11 místních organizací. Z nich se první den sjezdu zúčastnilo 50 delegátů, což je cca 85%.

Foto: Sjezd OS Stavba ČR

Sjezdu se jako hosté zúčastnili představitelé našeho politického a veřejného života, zástupci státních orgánů a institucí spolupracujících s odborovým svazem, zahraniční hosté zastupující mezinárodní organizaci EFBWW, dále pak představitelé zahraničních odborů z IG BAU z Německa, GBH z Rakouska, Budowlani z Polska, IOZ ze Slovenska a předsedové odborových svazů sdružených v ČMKOS.

Ve slavnostní úvodní části vystoupili: předseda ČMKOS Josef Středula, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Nouza, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Serafín, generální tajemník  EFBWW (Evropské federace stavbařů a dřevařů) Sam Hägglund a předsedkyně Integrovaného odborového zväzu JUDr. Marta Brodzianska. Dále krátce vystoupili s pozdravem zahraniční hosté: předseda odborového svazu Budowlani Zbigniew Janowski, zástupce IG BAU Fritz Heil a zástupce GBH Othmar Danninger. Závěrem delegáty pozdravil i bývalý místopředseda OS Stavba ČR Chrudoš Bělohrad. Hosté a delegáti ocenili nezastupitelnou roli odborů v demokratické občanské společnosti, významný podíl Odborového svazu Stavba ČR a ČMKOS na rozvíjení sociálního dialogu a obhajobě zákonných práv zaměstnanců.

V pracovní části prvního dne jednání byla na programu zpráva o činnosti OS od VII. sjezdu OS Stavba ČR, ve které je hodnoceno plnění programu odborového svazu za uplynulé období. Dále byla projednána a schválena zpráva o hospodaření OS Stavba ČR od VII. sjezdu a zpráva Revizní komise OS Stavba ČR. Delegáti také schválili novelizované Stanovy OS a Program OS Stavba ČR na období od VIII. do IX. sjezdu OS.

Závěrem prvního jednacího dne proběhly volby předsedy a místopředsedy OS Stavba ČR a ustavující schůze nově zvoleného Sněmu OS a Revizní komise OS Stavba ČR. Do funkce předsedy OS byl zvolen 94 % hlasů Ing. Pavel Zítko, místopředsedou OS byl zvolen 76 % hlasů Stanislav Augustin.

Na ustavujícím zasedání Sněmu bylo zvoleno 11členné Předsednictvo OS. Na ustavujícím zasedání Revizní komise byl zvolen předsedou Ing. Pavel Němejc

Druhý den byly projednány a schváleny 2 rezoluce sjezdu OS - ke kolektivnímu vyjednávání a k pracovnímu právu. 

V závěru sjezdu ocenil zvolený předseda OS Ing. Pavel Zítko schválené závěry jednání, které by měly významně přispět k dalšímu pozitivnímu působení OS Stavba ČR, zejména v oblasti sociálního dialogu, rozvoje demokracie, spoluvytváření občanské společnosti v ČR a nezbytné soudržnosti odborových svazů.

V Praze dne 2. 2. 2019

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Duben patřil školení našich základních a místních organizací
Kolektivní smlouva vyššího stupně na následujících pět let byla podepsána 2. dubna 2019 v Praze
Seminář pro předsedy KOO a zástupce v ERZ
Výhody pro členy programu Odbory Plus, únor 2019
Stavebnictví má dobrou perspektivu