Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
23.04.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 680x

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech v gesci báňských úřadů se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena byla zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky (dále jen „zřizovatelé“) a skládá se ze dvou částí, a to ceny propůjčené a ceny udělené.

Uvedená cena "Zlatý Permon” vychází ze starých hornických pověstí o hodných skřítcích, kteří vždy pomáhají horníkům. Všechny pověsti se shodují v tom, že se jedná o mužíčka s dlouhým vousem a špičatou čepičkou, čemuž odpovídá i umělecké zpodobnění obou zmíněných cen.

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v kanceláři ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu dne 8. dubna 2019.

Jednání se zúčastnili:

  • JUDr. Ing. Ladislav Svoboda – ředitel kanceláře úřadu
  • Ing. Radim Mžyk – ředitel odboru hornictví ČBÚ
  • Bc. Jan Sábel – předseda OS PHGN
  • Ing. Pavel Zítko – předseda OS Stavba ČR
  • Zdeněk Švehla – svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR

Pro letošní rok byly zásadním způsobem přepracovány kategorie pro zapojené zaměstnavatelské subjekty. Oproti předchozím rokům došlo ke snížení kategorií z 5 na 3, a to:

Kategorie I – subjekt do 50 zaměstnanců.

Kategorie II – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců.

Kategorie III – subjekt nad 501 zaměstnanců.

Zaměstnavatelské subjekty, ve kterých působí odborové organizace OS STAVBA ČR, se zúčastňují soutěže pouze v kategoriích I a II. Kategorie III je mimo rozsah činnosti zaměstnavatelů, u kterých působí OS Stavba ČR.

V roce 2018 zvítězila v kategorii I organizace Velkolom Čertovy schody, a.s., v kategorii II zvítězila zaměstnavatelská organizace, ve které nepůsobí OS Stavba ČR.

Na jednání komise byly předběžně dohodnuty termíny předání ocenění vítězným organizacím. Předání se uskuteční přímo v zaměstnavatelských subjektech a zúčastní se jich kromě vedení Českého báňského úřadu i vedoucí funkcionáři příslušného odborového svazu.

Zpracoval: Zdeněk Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.