Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

11.06.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 796x

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, se stal vítězem ceny za bezpečnost práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2018.

Tato společnost se stala vítězem v kategorii I. - subjekt do 50 zaměstnanců - již počtvrté za posledních 10 let. V soutěži kromě loňského  roku zvítězila i v letech 2010, 2015 a 2016.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo dne 4. června 2019 v restauraci Ve Století v obci Loděnice.

Cenu předali ředitelům Vápenky Čertovy schody a.s. Ing. Josefu Pintovi a Velkolomu Čertovy schody a.s. Ing. Igoru Novákovi předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a předseda Odborového svazu Stavba České republiky Ing. Pavel Zítko. Slavnostního předání ocenění se také zúčastnili za Český báňský úřad JUDr. Pavel Dvořák, zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy, a JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, ředitel kanceláře předsedy. Za Odborový svaz Stavba České republiky pak Zdeněk Švehla, svazový inspektor bezpečnosti práce, a za Velkolom Čertovy schody a.s. Ing. Michal Hejna, bezpečnostní technik. Na slavnostní akci byli rovněž přítomni předseda Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje Ing. Dalibor Tichý a báňský inspektor z téhož úřadu Ing. Radomír Knapek.

Po předání ocenění následovala neformální diskuse, během které zaznělo mimo jiné i to, jakým směrem se bude do budoucna ubírat rozvoj oceněné společnosti, byla projednána současná legislativa v oblasti působení ČBÚ a rovněž byla zdůrazněna důležitost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zpracoval: Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.