Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.

17.05.2017 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 1 740x

Provodínské písky a.s. se staly opět po roční přestávce vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2016 ve III. kategorii (hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku-subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).

Ocenění převzal dne 2. 5. 2017 v prostorách společnosti z rukou zástupce předsedy a ředitele sekce báňské správy Českého báňského úřadu JUDr. Pavla Dvořáka předseda představenstva společnosti Provodínské písky a.s. Ing. Václav Cajthamr, Ph.D. et Ph.D. Předání se dále zúčastnil za státní báňskou správu ředitel kanceláře předsedy ČBÚ Dr. Ing. Ladislav Svoboda, vedoucí oddělení legislativy ČBÚ PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., předseda OBÚ Liberec ing. Dalibor Hampejs a zástupce předsedy OBÚ Liberec ing. Vladimír Škarda, za vítěznou organizaci se převzetí ceny zúčastnili kromě dalších zaměstnanců např.  závodní lomu Ing. Miloslav Šindelář a předseda VZO OS STAVBA ČR pan Jakub Petráček. Za Odborový svaz Stavba České republiky se předání tohoto významného ocenění zúčastnil jeho místopředseda Ing. Pavel Zítko a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla.

Po tomto slavnostním aktu následovalo poděkování předsedy představenstva vybraným zaměstnancům, kteří se největší měrou podíleli na získání ocenění, ale zejména na úrovni BOZP, která k získání ocenění vedla.

Po skončení oficiální části následovala neformální část, na které se diskutovalo o budoucnosti firmy, o plánech do budoucna, o připravovaných novinkách v báňské správě a podobně.

Zdeněk Švehla

 

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích