Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.

17.05.2017 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 1 319x

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, získal ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2016 v V. kategorii - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Toto významné ocenění získala organizace znovu po roce.

Předání ocenění proběhlo v prostorách vedení společnosti dne 4. května 2017. Ing. Josefu Pintovi – řediteli výrobního závodu Vápenka Čertovy schody a.s. a Ing. Igoru Novákovi - řediteli Velkolomu Čertovy schody a.s. předal ocenění ředitel odboru hornictví České báňského úřadu Ing. Radim Mžyk, ředitel kanceláře předsedy Dr. Ing. Ladislav Svoboda a předseda Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského Ing. Dalibor Tichý. Za Odborový svaz Stavba České republiky se předání ceny zúčastnil předseda svazu Ing. Milan Vomela a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla a za odborovou organizaci oceněné společnosti byl přítomen předseda VZO pan Jaroslav Karmazín.

Slavnostního předání ocenění se kromě výše jmenovaných zúčastnila i řada dalších zaměstnanců společnosti, kteří se na zisku ocenění podíleli.

Po skončení oficiální části se všichni přesunuli do prostor Zámeckého pivovaru ve Všeradicích, kde pokračovala neformální diskuse.

Zdeněk Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích