Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
22.02.2018 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 1 115x

Ve dnech 14. a 15. února 2018 se konal v hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích seminář „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem“.
Seminář zorganizovalo školicí a poradenské středisko Montanex a. s. na žádost Českého báňského úřadu.

Během semináře proběhla celá řada velmi zajímavých přednášek, zaměřených výhradně na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblastí s ní spojených. Mezi ty nejzajímavější bych zařadil např. úvodní vystoupení Ing. Martina Štemberky, předsedy Českého báňského úřadu, přednášky předsedů OS Stavba ČR Ing. Milana Vomely a OS PHGN Bc. Jana Sábela k aktuálnímu stavu v BOZP v rámci těchto odborových svazů, Ing. Bohuslava Machka, ústředního báňského inspektora ČBÚ, k aktuálnímu vývoji pracovní úrazovosti v hornictví apod.

Všechny další přednášky zástupců jednotlivých zaměstnavatelských subjektů měly velmi dobrou úroveň a dokonale popsaly problematiku BOZP při různých, někdy zcela odlišných činnostech. Z těch nejzajímavějších přednášek ještě musím zmínit 2 přednášky, a to přednášku Mgr. Anety Haramijové z Policejního prezidia ČR, která se týkala psychické zátěže, reakcí a potřeb traumatizovaných účastníků mimořádné události, a také přednášku Roberta Křepinského, člena Rady vlády pro BOZP, v rámci které byly velmi poutavým způsobem představeny novinky v legislativě a v BOZP.

Na závěr semináře všichni účastníci semináře obdrželi Osvědčení o doplnění odborných předpokladů a požadavků pro výkon funkce bezpečnostního technika (dle § 103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Seminář lze hodnotit jako velmi povedenou a přínosnou akci, kterou by bylo vhodné po čase zopakovat tak, aby se opět prezentovaly dobré, ale i ty špatné příklady z oblasti BOZP pro co možná nejširší odbornou veřejnost.

Zpracoval: Zdeněk Švehla-SIBP

..

Do systému vložil: Zítko Pavel
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Osvědčení pro výkon funkce bezpečnostního technika---
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.