Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
16.04.2018 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 1 103x

Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským úřadem (ČBÚ) a Odborovým svazem Stavba České republiky (OS Stavba ČR), která byla uzavřena 15. října 2007, byla i v loňském roce plněna a všechna ustanovení v ní obsažená byla beze zbytku naplněna.

Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění dohody za rok 2017 se uskutečnilo v prostorách hotelu Olšanka v Praze. Samotné vyhodnocení podepsali za ČBÚ jeho předseda Ing. Martin Štemberka a za OS Stavba ČR předseda Ing. Milan Vomela. Jednání se dále zúčastnili za ČBÚ ředitel odboru hornictví Ing. Radim Mžyk a ředitel kanceláře předsedy JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, za OS Stavba ČR byli podpisu přítomni místopředseda Ing. Pavel Zítko a svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) Zdeněk Švehla.

Po podpisu plnění dohody za rok 2017 nám bylo ze strany ČBÚ předáno Memorandum, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že je dohoda plněna v celém rozsahu, úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako velmi dobrá, a také to, že obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.

Z úkolů, realizovaných v roce 2017 v rámci plnění dohody uvádíme např. účast SIBP na:

  • generální prověrce ČBÚ ve společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
  • Komplexní prověrce OBÚ Liberec ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.
  • Komplexní prověrce OBÚ Most ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. – lomy Libochovany a Dolánky.
  • Komplexní prověrce OBÚ Plzeň ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. – lom Litice.
  • Komplexní prověrce OBÚ Ostrava ve společnosti Gypstrend, s.r.o.
  • Komplexní prověrce OBÚ Ostrava ve společnosti Kámen Zbraslav, a.s. – dobývací prostor Mohelnice.
  • Komplexní prověrce OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS, s.r.o. VJ Plzeňsko.
  • Komplexní prověrce OBÚ Praha ve společnosti CEMEX Sand, k.s.
  • Komplexní prověrce OBÚ Sokolov ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Celkovému podpisu plnění dohody za rok 2017 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy SIBP v průběhu měsíce ledna a počátkem února 2018 navštívil jednotlivé Obvodní báňské úřady, kde podepsal spolu s předsedy těchto úřadů vyhodnocení dílčí, která byla základem pro tvorbu vyhodnocení celkového.

Na závěr jednání byla prokonzultována současná situace v rámci České republiky jak ve stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících pod dozor Státní báňské správy. Byla projednána situace v legislativě a zástupci OS Stavba ČR byli upozorněni mimo jiné i na nadcházející úkoly, které nás budou zřejmě čekat v návaznosti na požadavky EU, které se týkají radikálního snižování SiO2. Rovněž tak byla projednána situace ohledně soutěže v bezpečnosti práce Zlatý Permon, kdy bylo konstatováno, že do budoucna budou přepracovány kategorie pro zařazování jednotlivých zaměstnavatelských subjektů do této soutěže.

Zpracoval: Zdeněk Švehla - SIBP

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.