Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
27.04.2018 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 835x

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo u ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu dne 22. března 2018.

Jednání se zúčastnili:

  • JUDr. Ing. Ladislav Svoboda – ředitel kanceláře úřadu a předseda komise
  • Ing. Radim Mžyk – ředitel odboru hornictví ČBÚ
  • Bc. Jan Sábel – předseda OS PHGN
  • Ing. Milan Vomela – předseda OS Stavba ČR

Ceny se udělují celkem v 5 kategoriích, a to:

I. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl

II. kategorie – hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom

III. kategorie – hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s                                                                 alespoň 51 zaměstnanci)

IV. kategorie – činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby nafty (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci)

V. kategorie – hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci)

Zaměstnavatelské subjekty, ve kterých působí odborové organizace OS STAVBA ČR, se zúčastňují soutěže pouze v kategoriích III. a V. Ostatní kategorie jsou mimo obor činnosti těchto subjektů.

V roce 2017 zvítězila v kategorii III. organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s., v kategorii V. zvítězila zaměstnavatelská organizace, ve které nepůsobí OS Stavba ČR.

Vzhledem k tomu, že se v posledních letech trvale snižuje počet organizací, přihlášených do soutěže, uskutečnilo se dne 25. 4. 2018 na Českém báňském úřadu jednání, jehož předmětem byla změna v organizaci této soutěže tak, aby se soutěž stala atraktivnější a zapojilo se do ní co nejvíce zaměstnavatelských subjektů. Tohoto jednání se zúčastnili nejvyšší představitelé zřizovatelů soutěže, tj. předseda ČBÚ Ing. Martin Štemberka, předseda OS Stavba ČR Ing. Milan Vomela a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel. Jednání se dále zúčastnili za ČBÚ ředitel kanceláře úřadu JUDr. Ing. Ladislav Svoboda a ředitel odboru hornictví ČBÚ Ing. Radim Mžyk, za OS Stavba ČR svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla.

Výsledkem jednání byla dohoda, která by měla soutěž rozšířit na řadu dalších subjektů. Konkrétní výstupy zatím nebudeme zveřejňovat, neboť musí být nejdříve projednány v orgánech výše uvedených zřizovatelů.

 

Zpracoval: Zdeněk Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.