Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
29.04.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 706x

Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2018 proběhlo dne 26. dubna 2019 v zasedací místnosti Odborového svazu Stavba České republiky. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Pavel Zítko, místopředseda OS p. Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla.

Termín podpisu plnění dohody byl načasován symbolicky na den, kdy se na ČMKOS uskutečnila akce v rámci Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na této akci mimo jiné vystoupili se svými příspěvky předseda ČMKOS, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce, předseda Českého báňského úřadu, zástupce Ministerstva zdravotnictví a zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2019 byl v rámci České republiky zaznamenán vznik 123 smrtelných pracovních úrazů, což je nárůst o 25 oproti roku předchozímu.

Během jednání bylo projednáno plnění jednotlivých bodů dohody. Bylo konstatováno, že dohoda je plněna v plném rozsahu oběma stranami. Obě strany si vzájemně poskytly informace a předaly materiály v návaznosti na text dohody. Státnímu úřadu inspekce práce byl předán aktuální seznam zaměstnavatelských subjektů, ve kterých působí organizační jednotky OS Stavba ČR, dodatek č. 2 KSVS 2016-2019, dokument o rozšíření tohoto dodatku, zpráva o stavu a vývoji bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR za rok 2018 a nová KSVS, která byla uzavřena na roky 2019-2024. Tato KSVS byla podepsána dne 2. dubna 2019 v prostorách Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Při jednání bylo konstatováno, že vzájemná spolupráce obou subjektů, jež vyplývá z Dohody o vzájemné spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce, která byla uzavřena dne 7. ledna 2013, je účinná a prospěšná pro obě strany.

Z jednání byl vyhotoven zápis, který byl podepsán statutárními zástupci zúčastněných organizací, tzn. generálním inspektorem SÚIP a předsedou Odborového svazu Stavba České republiky.

Obě strany se vyslovily pro pokračování spolupráce ve smyslu výše uvedené dohody i do budoucna beze změn.

Zpracoval: Z. Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.