Zpravodajství
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
11.06.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 634x

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, se stal vítězem ceny za bezpečnost práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2018.

Tato společnost se stala vítězem v kategorii I. - subjekt do 50 zaměstnanců - již počtvrté za posledních 10 let. V soutěži kromě loňského  roku zvítězila i v letech 2010, 2015 a 2016.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo dne 4. června 2019 v restauraci Ve Století v obci Loděnice.

Cenu předali ředitelům Vápenky Čertovy schody a.s. Ing. Josefu Pintovi a Velkolomu Čertovy schody a.s. Ing. Igoru Novákovi předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a předseda Odborového svazu Stavba České republiky Ing. Pavel Zítko. Slavnostního předání ocenění se také zúčastnili za Český báňský úřad JUDr. Pavel Dvořák, zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy, a JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, ředitel kanceláře předsedy. Za Odborový svaz Stavba České republiky pak Zdeněk Švehla, svazový inspektor bezpečnosti práce, a za Velkolom Čertovy schody a.s. Ing. Michal Hejna, bezpečnostní technik. Na slavnostní akci byli rovněž přítomni předseda Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje Ing. Dalibor Tichý a báňský inspektor z téhož úřadu Ing. Radomír Knapek.

Po předání ocenění následovala neformální diskuse, během které zaznělo mimo jiné i to, jakým směrem se bude do budoucna ubírat rozvoj oceněné společnosti, byla projednána současná legislativa v oblasti působení ČBÚ a rovněž byla zdůrazněna důležitost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zpracoval: Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.
Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.
Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.