Zpravodajství

Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS

15.07.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 603x

Náš OS se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Realizací stanovených cílů v projektu se dosáhne identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaných doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariéry aj.).

Náš OS je v projektu zapojen ve 2 platformách, a to Stavebnictví I. a Stavebnictví II. V platformě Stavebnictví I. je naším sociálním partnerem Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který zastupuje vesměs větší stavební firmy a výrobce stavebních hmot, a v platformě Stavebnictví II. je partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o. s., který zastupuje Cechy a malé firmy. Společně, jako sociální partneři bychom měli navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.

Činnosti a nástroje k realizaci projektu:

 • 8 bipartitních týmů
 • Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní
 • Analýzy pro vybrané oblasti/témata
 • Tematická setkání pro zpracování doporučení
 • Pilotní ověřování navržených doporučení
 • Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti
 • Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině
 • Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině

            Smyslem realizace projektu je u vybraných pracovních pozic v odvětví najít způsob, jak snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic a umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu. Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech. Budeme se snažit nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce.

Projekt je rozdělen do několika klíčových aktivit (KA), kterými jsou pro náš OS:

 • KA 01 - Rekonstrukce a činnost Pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy (zapojena platforma Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) - cílem je průběžně projednávat průběh projektu a přijímat v rámci platformy opatření k jeho realizaci.
 • KA 02 - Podpora adaptability zaměstnanců (nástroje na podporu) (zapojena platforma Stavebnictví I.) – cílem je analýza a zajistit relevantní zdrojová data, šetření mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, analýza adaptované skupiny, jejích potřeb, rizik a odlišností od již adaptovaných, resp. služebně starších a mnohdy dříve narozených zaměstnanců. Účelem bude využití zjištěných odlišností k sestavování funkčních diverzitních týmů apod. a návrh úpravy procesů adaptace směrem k prohlubování integrace nových pracovníků cílových skupin.
 • KA 04 - Vliv vícesměnných provozů na výkon profese v odvětví (zapojeny platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) – cílem je zjistit vliv vícesměnných provozů nebo nerovnoměrně rozvržené pracovní doby na výkon profese a její fyzickou zátěž a ověření vlivu a dopadu na setrvání a podporu zaměstnanců (i ve vyšším věku, změny).
 • KA 05Stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí (zapojena platforma Stavebnictví II.) – cílem je identifikace rizikových skupin a konkrétních stresových faktorů, hledání příčin vzniku syndromu vyhoření a nalezení způsobů, jak je eliminovat.
 • KA 06Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat (zapojeny platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) – cílem je prohlubování spolupráce mezi sociálními partnery při hledání řešení problematiky řešení klíčových problému odvětví.
 • KA 09Přenos informací z realizace KA na cílovou skupinu (zapojeny platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) – cílem je zpracovat a shrnout témata do materiálů pro cílovou skupinu na konferenci a ke zveřejnění na stránkách www.kzps.cz

Zpracoval: Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ
Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ
Manifestační mítink Proti chudobě
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci