Zpravodajství

Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory

13.12.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 496x

Vedení Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 se podařilo to, o čem snila řada předchůdců. Podařilo se vybudovat novou halu s odpovídajícím příslušenstvím pro výuku stavebních oborů, která je na špičkové úrovni jak po stránce stavební, tak i po stránce vybavení stroji a strojním zařízením, ale i úrovní hygienických prostor. Navíc se nachází přímo v areálu učiliště. Tím se významnou měrou zlepšila kvalita výuky, která se z několika vesměs již nevyhovujících prostor rozmístěných na několika místech v Plzni přesunula právě do nové haly.

O své veskrze pozitivní dojmy z nové haly se se mnou podělil předseda výboru Základní organizace Odborového svazu Stavba České republiky pan Rudolf Gruška, který zároveň pracuje jako učitel odborného výcviku právě v nových prostorách.

Výuka dosud probíhala ve čtyřech objektech na území města Plzně, a to v ulicích Borská, Harantova, Jateční a Křimická. Tři z těchto objektů, konkrétně ty v ulicích Borská, Harantova a Křimická, byly již desítky let staré, a tedy nevyhovující.

Projekt byl zacílen na vybudování a vybavení nové haly pro výuku odborného výcviku žáků oborů Truhlář, Instalatér a Malíř a lakýrník. Reagoval na dlouhodobou potřebu školy zajistit prostory pro odborný výcvik v souladu s aktuálními trendy oborů a požadavky praxe. Umožní to zároveň rozvíjet klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech. V nové hale se nachází ruční truhlářská dílna pro 48 žáků, truhlářská strojovna, dílna instalatérská s kapacitou 45 žáků, včetně pracoviště pro 12 malířů a lakýrníků. Dílny jsou vybaveny nejmodernější technikou, zajištěna je rovněž vnitřní konektivita školy. Veškeré prostory jsou bezbariérové, upravena byla i zeleň v okolí objektu. Škola rozvine spolupráci se zaměstnavateli a lépe připraví absolventy daných oborů v souladu s požadavky trhu práce v Plzeňském kraji.

Výsledkem projektu bylo mimo jiné:

  • Celkové zefektivnění výuky odborného výcviku.
  • Zjednodušení logistiky zásobování pracovišť materiálem.
  • Zjednodušení dojíždění pro žáky.
  • Zefektivnění údržby a další případné modernizace objektů.
  • Snížení nákladů na vytápění prostor v řádu stovek tisíc Kč ročně.
  • Snížení nákladů na obměnu a modernizaci strojního vybavení, např. pro truhláře

Projekt Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celkové náklady akce dosáhly 48,5 mil. Kč. Na celkových nákladech akce se částkou 4,85 mil. Kč podílel Plzeňský kraj a částkou 2,425 mil. státní rozpočet. Na dovybavení vnitřních prostor pak Plzeňský kraj přispěl dalšími 2 mil. Kč.

Halu 6. září 2019 slavnostně otevřeli hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková, zástupce generálního dodavatele Roneli Milan Oplíštil a ředitel učiliště Miloslav Šteffek. Slavnostního otevření se zúčastnil i předseda VZO OS Stavba ČR Rudolf Gruška.

Žákům školy se dostane především kvalitnějšího odborného vzdělávání, které jim usnadní vstup do profesního života a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Žáci nebudou nuceni přemisťovat se na vyučování odborného výcviku na různá pracoviště, ale výuka, stravování ve školní jídelně i ubytování v domově mládeže budou soustředěny v jednom areálu.

Nové prostory umožní nejen intenzivnější součinnost praktického a teoretického vyučování, ale i rozvoj spolupráce se stávajícími i novými partnery z řad zaměstnavatelů a základních i středních škol, a přispějí tak k propagaci a popularizaci stavebních oborů. Zjednoduší a zefektivní se pedagogické i provozní činnosti školy a zároveň dojde i ke snížení provozních nákladů, zvláště na energie.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ
Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ
Manifestační mítink Proti chudobě
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020