Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
28.01.2020 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 1 395x

22. ledna proběhlo zasedání Předsednictva OS Stavba ČR, zabývající se důležitými součástmi činnosti svazu.

V úvodu popřál předseda svazu Ing. Pavel Zítko všem zúčastněným hodně zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody v začínajícím roce, a pak už se všechno odvíjelo podle schváleného programu jednání. Stěžejními byly zejména aktuální informace, již tradičně představené předsedou OS formou komentované prezentace. Tu také – rovněž tradičně - všichni členové předsednictva obdrželi prostřednictvím e-mailu, a kromě mnoha dalších užitečných informací a podkladů bylo zmíněno i konání dalšího odborářského mítinku „Konec levné práce“ 17. září 2020 s tím, že místo bude určeno později. Nechybělo ani upozornění na vzpomínkový den ČMKOS na oběti pracovních úrazů 28. 4. 2020, informace z jednání předsedů odborových svazů s ministryní práce a sociálních věcí, z Rady ČMKOS, ekonomické výsledky a prognózy stavebnictví, vývoj naší členské základny apod.

Zúčastnění obdrželi také stručnou informaci o průběhu vyjednávání Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, schváleno bylo místopředsedou Stanislavem Augustinem představené organizační a obsahové zabezpečení III. Sněmu OS, který se bude konat 13. května 2020. V zahraničním bloku zazněly postřehy ze sněmu slovenského IOZ, finanční a majetkový blok se týkal zejména jednání svazové Finanční a majetkové komise, včetně vyjádření předsedy Revizní komise OS Ing. Pavla Němejce. Vyhodnoceno bylo naplnění Plánu výchovy a vzdělávání OS na loňský rok a schváleno bylo jeho znění pro rok letošní, stranou pozornosti nezůstala ani zpráva Komise sportu a středních škol a bod „Různé“.

Tím byl program jednání svazového předsednictva naplněn a přítomní se rozešli s přáním zdaru a dobré cesty domů.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Jednal první posjezdový svazový sněm
Duben patřil školení našich základních a místních organizací