Zpravodajství

Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech

10.03.2020 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 023x

Koncem února letošního roku proběhlo na brněnském výstavišti šestinásobné mistrovství České republiky s mezinárodní účastí – v řemeslech klempíř, pokrývač, tesař, kominík, čalouník a instalatér. Slavnostního ceremoniálu vyhlášení výsledků se zúčastnili hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová, MBA, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Brně Ing. Josef Bürger, členka Rady JMK JUDr. Jana Pejchalová, viceprezident Hospodářské komory ČR Roman Pommer, a také zástupci cechů, sociálních partnerů, zaměstnavatelů a škol.

V průběhu všech tří soutěžních dní prošlo pavilonem A2 několik tisíc lidí -  zastavovali se nejen kvůli poutavému doprovodnému programu, ale také se zajímali o soutěže samotné. Bylo to určitě povzbuzení jak pro mladé budoucí mistry řemesel, kteří vidí, že jejich práce je zajímavá a oceňovaná, tak pro širokou veřejnost, která si připomněla potřebu podpory nových talentů. Řemeslníků, a to nejen v oblasti stavebnictví, ubývá, a je proto třeba na jejich výchovu zaměřit více pozornosti. Je tedy dobrou zprávou, že se o takové soutěže a celkově vzdělávání mladých talentů zajímá stále víc firem - jejich potenciálních zaměstnavatelů.

Výsledky soutěží:

Vyhlašovatelem Mistrovství ČR pro obor vzdělání klempíř, pokrývač a tesař je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Vítězné družstvo v oboru KLEMPÍŘ: Lukáš Váchal a Lukáš Víšek, ze Střední školy služeb a řemesel Stochov.

Lukáš Váchal se zároveň stal laureátem 12. ročníku přehlídky České ručičky.

Vítězné družstvo v oboru POKRÝVAČ: David Cábel a Tomáš Hromada, ze Středního odborného učiliště Opava, p. o.

David Cábel se zároveň stal laureátem 12. ročníku přehlídky České ručičky.

Vítězné družstvo v oboru TESAŘ: Peter Leoš a Zdeněk Linart, ze Středního odborného učiliště Opava, p. o.

Peter Leoš se zároveň stal laureátem 12. ročníku přehlídky České ručičky.

Vyhlašovatelem Mistrovství ČR v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání kominík je Moravské kominické společenstvo.

Vítězné družstvo v oboru KOMINÍK: Josef Koudelka a Patrik Panoch, z Integrované střední školy Rakovník, p. o.

Josef Koudelka se zároveň stal laureátem 12. ročníku přehlídky České ručičky.

Vyhlašovatelem soutěže odborných dovedností oboru vzdělání čalouník je Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s., záštitu převzaly MŠMT, Hospodářská komora ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Vítězné družstvo v oboru ČALOUNÍK: Anna Melicharová a Lukáš Hofman, ze Střední školy řemeslné Jaroměř.

Vyhlašovatelem soutěže v oboru učeň instalatér 2020 je Cech topenářů a instalatérů ČR, organizátorem soutěže pak Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o.

Vítězem soutěže UČEŇ INSTALATÉR 2020 se stal Dmytro Yakim, ze Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p. o.

Dmytro Yakim se zároveň stal laureátem 12. ročníku přehlídky České ručičky.

Letošního soutěžního klání pořádaného při příležitosti Stavebního veletrhu v Brně mistrovství se na základě pozvání ředitele Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy Ing. Josefa Hypra zúčastnili i zástupci OS Stavba ČR. Předseda svazu Ing. Pavel Zítko byl požádán, aby spoluzahájil letošní soutěž, a při svém úvodním slově mimo jiné řekl:

Vážení přítomní, milí soutěžící, velmi rád jsem přijal pozvání účastnit se jako divák vašeho dnešního klání. Jsem předsedou Odborového svazu Stavba ČR a musím říci, že jsem jako představitel organizace, která zastupuje zaměstnance ve stavebnictví, velmi často konfrontován se skutečností, že v oboru chybí kvalifikovaná pracovní síla. Jsem přesvědčen, že z tohoto pohledu vás čeká velmi slibná budoucnost. Věřím i v to, že postupně bude růst prestiž stavebních řemesel, a že se pohled společnosti na povolání stavbařů bude vyvíjet pozitivním směrem. Předpoklady pro to jsou a již dnes je to myslím evidentní. Sehnat solidního, zručného a schopného pokrývače, klempíře, tesaře, kominíka, čalouníka, ale i třeba zedníka nebo obkladače je celkem slušná fuška. V mnoha případech je to úkol téměř neřešitelný. Náš svaz zastupuje v rámci celé České republiky všechny zaměstnance pracující ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě stavebních surovin. Našim hlavním posláním je vyjednat prostřednictvím kolektivních smluv co nejlepší podmínky pro naše členy, pro zaměstnance v těchto oborech. Těmi podmínkami nejsou pouze mzdy, čili odměna za práci, ale i pracovní prostředí, pracovní doba, stravování, ubytování, doprava na pracoviště a celá řada dalších. Nevím, zda jde o náhodu, nebo zda je v tom určitá symbolika, ale shodou okolností je právě v tuto dobu zahajováno další jednání, jehož cílem je zajistit pro rok 2020 odpovídající růst mezd v našem odvětví. A ač si pravděpodobně právě říkáte, proč to tady zmiňuji, že vás se to netýká, tak vás mohu ubezpečit, že se v tomto mýlíte. My jsme přesně před rokem uzavřeli kolektivní smlouvu pro celé odvětví na historicky nejdelší období 5 let, s výjimkou mezd, které se sjednávají každoročně. Čili účinnost smlouvy je až do roku 2024 a její ustanovení a podmínky v ní vyjednané se tedy budou na řadu z vás vztahovat při vašem vstupu na pracovní trh - věřím, že vám ve startu do zaměstnání pomohou. Ale zpět k vaší soutěži, neboť vidím, že jste již natěšeni na to, abyste nám všem zde přítomným, ale i svým soupeřům, předvedli, co jste se naučili, a dokázali nám i porotě, že si zasloužíte příslušné uznání. Ode mne však máte uznání již dopředu. Smekám před vámi a věřím, že to, co jste se naučili ve svých školách, od svých mistrů, předvedete nejen zde na této soutěži, ale že to budete potom předvádět ve vašem dalším profesním životě. Stavebnictví vás, nastupující generaci, moc potřebuje. Držím palce!

Druhému soutěžnímu dni byl přítomen místopředseda svazu Stanislav Augustin, který se zároveň účastnil jako host i zakládající schůze Cechu zedníků, na kterém vystoupil i generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Petr Hostek ve vztahu k nedostatku učňů ve školách, které řeší i Představenstvo SPS. Dále zmínil, že se i změnila k lepšímu situace v rámci spolupráce s Hospodářskou komorou. Předseda Cechu zedníků ČR Ing. Drahoslav Matonoha připomněl důležitou celospolečenskou úlohu podpory stavařů a poradenství drobných investorů ve vztahu ke zkvalitnění odborného výcviku.

Společnost HELUZ představila svůj nový výrobek, a to maltu HELUZ SIDI, která se již jen nanáší jako finální výrobek na cihly válečkem. Dále na daném jednání vystoupili zástupci výrobců ochranných prostředků, softwaru pro projektování drobných staveb a pro výuku ve školách.

Odkazy na prezentaci celé akce „Mistři všedních dnů 2020“, kde naleznete výsledkové listiny, fotogalerii i video ze soutěží:

https://www.soubosonohy.cz/mistri-vsednich-dnu-2020

https://soubosonohy.cz/archiv#.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost