Zpravodajství

Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019

24.06.2020 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 2 353x

Přestože vyhodnocení plnění dohody o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019 bylo zpracováno a připraveno již 2. března 2020, ke slavnostnímu podpisu Memoranda k tomuto vyhodnocení došlo - vzhledem ke koronaviru a opatřením přijatým k zamezení šíření tohoto viru v České republice - až dne 23. 6. 2020.

Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění dohody za rok 2019 se uskutečnilo v zasedací místnosti odborového svazu v jeho sídle v Praze. Jednání se zúčastnili za ČBÚ předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy Ing. Radim Mžyk a Ing. Dušan Havel, MPA, ředitel odboru hornictví. Za stranu OS Stavba ČR se zúčastnili předseda Ing. Pavel Zítko, místopředseda p. Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. Samotné vyhodnocení a Memorandum, jehož přílohou je protokol o vyhodnocení plnění jednotlivých bodů dohody, podepsali za ČBÚ jeho předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., a za OS Stavba ČR předseda svazu Ing. Pavel Zítko.

Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky, která byla uzavřena 15. října 2007, byla i v loňském roce plněna a všechna ustanovení v ní obsažená byla beze zbytku naplněna. Obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.

K plnění jednotlivých bodů dohody v roce uvádíme:

V roce 2019 se SIBP a v některých případech i příslušný regionální manažer zúčastnili následujících kontrol u firem v působnosti OS Stavba ČR:

 • Komplexní prověrka OBÚ Hradec Králové ve společnosti Skanska a.s., lom Zárubka (1 kontrola).
 • Komplexní prověrka OBÚ Hradec Králové ve společnosti Wienerberger s.r.o. (1 kontrola).
 • Komplexní prověrka OBÚ Ostrava ve společnosti Českomoravský štěrk a.s. (celkem 3 kontroly).
 • Komplexní prověrka OBÚ Most ve společnosti Lafarge Cement a.s. (3 kontroly).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Chomutovice (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Plaňany (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Sokolov ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Horní Tašovice (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Sokolov ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Brno ve společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., závod Hevlín (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Chlumčany (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Ostrava ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Jakubčovice (1 kontrola).

Závazné příkazy báňských inspektorů ČBÚ a OBÚ vydané v souvislosti s kontrolní činností jsou předávány zástupcům OS Stavba ČR.

K plnění dalších bodů dohody uvádíme např.:

 • Zástupce OS Stavba ČR byl přizván a zúčastnil se vytýkacího řízení Českého báňského úřadu v souvislosti se vznikem závažné události, ke které došlo 18. září 2018.
 • V roce 2019 se OS Stavba ČR vyjadřoval v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
 • Uskutečňují se schůzky mezi jednotlivými OBÚ a SIBP, na kterých byly vzájemně konzultovány aktuální informace.

Závěrečnému podpisu plnění dohody za rok 2019 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy SIBP v průběhu měsíce ledna 2020 navštívil jednotlivé Obvodní báňské úřady, kde podepsal spolu s předsedy těchto úřadů vyhodnocení dílčí, která byla základem pro tvorbu vyhodnocení celkového.

Na závěr jednání byla prokonzultována současná situace v rámci České republiky jak ve stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících pod dozor Státní báňské správy.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Memorandum---
Foto k článku
Další články
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců