Zpravodajství

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

25.06.2020 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 1 836x

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Odborový svaz Stavba České republiky je zapojen do činnosti v rámci projektu celkem ve 2 platformách, a to v platformě nazvané Stavebnictví I., kdy je naším partnerem v projektu Svaz podnikatelů ve stavebnictví, a v platformě Stavebnictví II., kdy je naším partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR. V této platformě zastupuje náš odborový svaz zaměstnanec svazu Zdeněk Švehla, a té se budeme věnovat podrobněji.

Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky. V současné době jsme tedy zhruba v jedné polovině realizace.

Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit mimo jiné výstupy, kterými by se omezily některé negativní jevy provázející v naší platformě Stavebnictví II. zaměstnance malých firem, ale zejména řemeslníky pracující jako OSVČ. Zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v projektu navazuje na projekty předchozí.

            V současné době probíhají v rámci platformy Stavebnictví II. tematická setkání, která jsou vždy realizována k prokonzultování stěžejních témat, tížících a zároveň zajímajících i zúčastněnou cílovou skupinu. Tematická setkání probíhají částečně jako určitá forma krátké přednášky k danému tématu a poté probíhá diskuse zúčastněných, ve které jsou vznášena doporučení ke zlepšení stavu i uplatňovány dotazy a připomínky.

            K dnešnímu dni již proběhlo celkem 14 tematických setkání z celkového počtu 32. I když byla činnost platformy - vzhledem k opatřením přijatým v rámci České republiky k zamezení šíření koronaviru - částečně omezena, přesto můžeme konstatovat, že předem naplánovaný časový plán je plněn a dá se říci, že i s určitým časovým předstihem. Lze to konstatovat, i když se na první pohled může zdát, že tomu tak není, ale je nutné si uvědomit, že realizaci jednotlivých tematických setkání předcházelo značně dlouhé a svým způsobem i složité období, kdy bylo nutné zvolit vhodná témata, zpracovat a nechat vyplnit dotazníky u poměrně velkého počtu respondentů a připravit úvodní materiál pro každou klíčovou aktivitu.

            Tématy dosud provedených tematických setkání byla tato:

  1. Vliv vícesměnných provozů na výkon profese a její fyzickou zátěž - hlavním cílem bylo upozornit na důležitost vhodné stravy a pitného režimu, zejména u pracovníků vyššího věku. V tématu vícesměnných provozů a potažmo i nerovnoměrně rozvržené pracovní doby bude pokračováno ještě při dalších tematických setkáních.
  2. Polytechnická výchova - podpora zájmu dětí o technické vzdělání, zřizování a udržování školních dílen v ZŠ, získávání manuální zručnosti u dětí apod. Zde je nutné vyzdvihnout první kroky a poděkovat pražskému Magistrátu a pražské Hospodářské komoře za podporu.
  3. Tovaryšské zkoušky - ocenění nejlepších žáků učebních oborů, motivace pro ostatní. V žácích a budoucích řemeslnících se tím pěstuje hrdost na jejich řemeslo.
  4. Stres - téma stresu je velmi frekventované téma u řemeslníků (a zejména OSVČ) prakticky ve všech stavebních profesích. Největším stresorem je obava o pokračovatele zejména v rodinných firmách, ale také komunikace se zákazníky, časové vytížení, nedostatek odpočinku, problémy s proplácením faktur apod.
  5. Vyhoření - ztráta zájmu o zlepšování se v práci, únava psychická a z toho vyplývající i fyzická, nezájem, problémy nejen v práci, ale i v rodině atd.
  6. Mistrovské zkoušky - společný zájem zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů. Mistrovskými zkouškami by se zamezilo např. i nekalé konkurenci, kdy tzv. řemeslníci svou nekvalitní prací kazí reputaci těm kvalitním, částečně by byl vyřešen nedostatek řemeslníků, regulace cenové hladiny apod. Tématem mistrovských zkoušek se velmi intenzivně zaobírá mimo jiné i Hospodářská komora.
  7. Elektronická evidence tržeb - k tomuto tématu již proběhla celkem 4 tematická setkání. Toto téma je v současné době vzhledem k přijatým opatřením v ČR přerušeno.
  8. Požárně bezpečnostní zařízení - týká se firem, ale i OSVČ. Jedná se o poměrně důležitou součást realizace některých zakázek.
  9. Pravidla správné praxe – vytváření standardů pro kvalifikovanou a kvalitní práci, v rámci Hospodářské komory působí sekce kvality, tvorba a registrace "Pravidel praxe". Schválená pravidla praxe jsou k dispozici na webových stránkách Hospodářské komory.

V rámci jednání dalších tematických setkání budou dále rozpracována některá z výše uvedených témat. Kromě toho budou zvolena další témata, která pomohou v řešení problematiky a ke splnění zadání projektu.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost