Zpravodajství
1 - 15 z 216
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Jednal Výkonný výbor EFBWW
Přebor České republiky v přespolním běhu
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Přebor České republiky stavebních škol ve florbalu
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Rekreační středisko TRNÁVKA
Pension & Hotel SOKOL
Dodatek č. 3 KSVS je podepsaný!!!!
METODIKA
CHATA MIKULČIN VRCH
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
CHORVATSKO 2022
1 - 15 z 216