Zpravodajství
196 - 210 z 215
Významu sociálního dialogu z pohledu SPS

Sociální dialog mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a OS Stavba ČR existuje od počátku 90. let minulého století, přičemž odvětvové kolektivní smlouvy jsou mezi oběma sociálními partnery uzavírány...

Již více než 25 let úspěšného sociálního dialogu mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR!

Již od počátku 90. let minulého století existuje sociální dialog mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR. Od roku 1992, tedy 25 let, jsou uzavírány a podepisovány odvětvové kolektivní smlouvy...

PŘEBOR ČR STŘEDNÍCH ŠKOL SE STAVEBNÍM ZAMĚŘENÍM V NOHEJBALU

Ve dnech 25.-27.4.2017 proběhl ve sportovní hale Střední průmyslové školy Otrokovice pod patronací ředitele školy Mgr. Libora Basela, Odborového svazu STAVBA ČR a města Otrokovice Přebor ČR středních...

Sociální dialog ve stavebnictví i nadále na velmi dobré úrovni

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se konalo pravidelné bilancování spolupráce sociálních partnerů ve stavebnictví. Tentokrát se setkání mezi Představenstvem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS v ČR) a Předsednictvem...

Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.

Dne 12. dubna 2017 proběhlo v zasedací místnosti Odborového svazu Stavba České republiky vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor...

Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.

Vyhodnocení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2016 se uskutečnilo dne 5. dubna 2017 v prostorách...

Propozice Přeboru ČR stavebních škol v in line bruslení

Ve dnech 22.5. - 23.5.2017 se uskuteční Přebor ČR stavebních škol v in line bruslení ve Stochově....

V Mostě se konal Přebor ČR stavebních škol ve florbalu

Dne 6. 4. 2017 se konal Přebor České republiky stavebních škol ve florbalu v Mostě...

Propozice Sportovních her OS Stavba ČR

Ve dnech 30. 6. - 1. 7. 2017 se uskuteční Sportovní hry OS Stavba ČR v Rybitví...

Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2016

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v kanceláři ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu dne 21. března 2017.

EFBWW: tisková zpráva

Dne 10. dubna 2017 byly spuštěny nové internetové interaktivní stránky pro vysílané a migrující pracovníky ve stavebnictví. Stránky byly vytvořeny ve spolupráci svazu OS Stavba ČR s Evropskou federací stavbařů...

Česká a slovenská tripartita se sešla na druhém společném jednání

Představitelé české a slovenské vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve čtvrtek 30. března 2017 sešli na zámku Štiřín na druhém společném zasedání české a slovenské tripartity. V čele s premiérem Bohuslavem...

Dodatek č. 1 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!

Dne 29.3.2017 byl podepsán Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství...

PROBLÉMY KOLEM LEGISLATIVY VE STAVEBNICTVÍ ZATÍM STÁLE PŘETRVÁVAJÍ!

Hlavním organizátorem Fóra českého stavebnictví 2017, které se konalo 7. března v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague, byl Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR. Protože během této odborné...

Propozice Přeboru ČR stavebních škol ve florbalu

Dne 6. 4. 2017 se uskuteční Přebor ČR stavebních škol ve florbalu v Mostě...

196 - 210 z 215