Zpravodajství | Komise | Mladých
Komise mladých (KM) vznikla 15. ledna 2008 na svém prvním zasedání, které proběhlo v pražském hotelu Olšanka. 
 
        Současná komise mladých se schází ve složení: Tomáš KREJČÍ (předseda KM) ze základní organizace (ZO) Cembrit CZ, Petr KRŠNÁK (místopředseda) ze ZO Metrostav Praha, Iveta PÝCHOVÁ (tajemnice) z OS Stavba ČR, Josef BÍLÝ ze ZO Kemat Skalná, Daniel HON ze ZO Tchas UNIPS Ostrava, Pavel KMEC ze ZO Schiedel a.s., Pavel KUNC ze ZO Rexam Aš, Martin MIKŚÁNEK ze ZO Cidem Hranice, Ing. Mojmír PETRÁŠ ze ZO Tchas UNIPS Ostrava, Michal PIEGL z místní organizace Lovosice a Ladislav SVOBODA ze ZO Porobeton Trutnov.  Komise mladých OS Stavba ČR má své zastoupení i v Radě mladých Českomoravské konfederace odborových svazů.
 
         Aktivity Komise mladých by měly přispět k zapojení mladých odborářů do práce funkcionářského aktivu a v neposlední řadě napomoci většímu zastoupení mladších generací v naší členské základně.
0 - 0 z 0
0 - 0 z 0