Zpravodajství | BOZP
1 - 9 z 9
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému-etapa II.
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.
Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.
Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.
Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2016
1 - 9 z 9