Zpravodajství | BOZP | Zajímavosti

Poznatky a informace z oblasti BOZP, hlavně ve stavebnictví a příbuzných oborech.

16 - 20 z 20
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.
Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.
Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.
Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2016
16 - 20 z 20