Zpravodajství | Kolektivní vyjednávání
1 - 3 z 3
Návrh Dodatku č. 2 ke KSVS předán na SPS
DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!
Dodatek č. 1 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!
1 - 3 z 3