Zpravodajství | Mezinárodní činnost
1 - 15 z 17
Jednal Výkonný výbor EFBWW

Po jednáních, která v uplynulých dvou letech probíhala pouze on-line formou z důvodu covidové pandemie, se opět otevřely dveře zasedací místnosti v Bruselu, a 31. května 2022 v ní zasedli členové Výkonného...

Rusko musí okamžitě ukončit svou vojenskou agresi! Usilujte o mír, ne o válku

Odborový svaz Stavba ČR se jako členská organizace EFBWW připojuje ke společnému prohlášení Evropské federace stavařů a dřevařů EFBWW a Světové organizace stavařů BWI k situaci na Ukrajině. Náš odborový...

Nový Newsletter EFBWW

V dubnovém newsletteru EFBWW naleznete informaci o uzavření našeho Dodatku č. 2 KSVS 2019 - 2024.

EFBWW Newsletter November 2020

Anglická verze listopadového EFBWW Newsletter.

EFBWW Newsletter October 2020

Anglická verze nového EFBWW Newsletter s aktualizovaným kalendářem až do konce tohoto roku. Naleznete zde i článek o prioritách našeho svazu pro příští období.

Tisková zpráva EFBWW k mechanismu pro uhlíkové emise

V příloze naleznete tiskovou zprávu z minulého týdne ze setkání EFBWW se zastupujícími pracovníky z odvětví cementu a stavebních hmot k návrhu na vytvoření mechanismu pro nastavení uhlíkových hranic (CBAM),...

EFBWW Newsletter, Strategie EU pro obnovu

V tomto zpravodaji naleznete přehled různých aktivit uskutečněných v minulých dvou měsících, které se týkají COVID-19 a strategie EU pro obnovu, včetně postoje EFBWW. Jsou zde dále zahrnuty zprávy přidružených...

Doporučení EFBWW a FIEC

V příloze naleznete společné doporučení evropských sociálních partnerů stavebního průmyslu (EFBWW a FIEC) k potlačení negativních dopadů a důsledků současné krize COVID-19 pro stavebnictví.

Webové stránky EFBWW ke COVID-19

Krize COVID-19 se změnila na evropskou a celosvětovou zdravotní krizi. Stále více zemí přijímá opatření k zastavení šíření viru COVID-19. Tato opatření mají obrovský dopad na ekonomiky, na společenský...

V Žilině se konal 2. Sněm IOZ a jednání zástupců odborových svazů IOZ a OS Stavba ČR.

Dne 28. listopadu 2019 se předseda OS Stavba ČR Ing. Pavel Zítko a místopředseda OS Stanislav Augustin zúčastnili jednání 2. Sněmu Integrovaného odborového zväzu (IOZ) v Žilině.

Naše Evropa: Spravedlivá, udržitelná, pevně sjednocená

Ve dnech 7. - 8. listopadu se opět po čtyřech letech konal sjezd Evropské federace stavařů a dřevařů (EFBWW). Místem pro sjezd se tentokrát stala Vídeň – sídlo konfederace rakouských odborových svazů. ...

Rakouský sjezd GBH ovládla elektronika

Ve dnech 28. a 29. října se ve Vídni konal 20. řádný Sjezd odborového svazu stavebnictví a dřevařství Rakouska (GBH). Sjezdu se za OS Stavba ČR zúčastnil předseda OS Ing. Pavel Zítko. Poprvé v historii probíhala...

Jednání skupiny W6 tentokrát ve Varšavě

Pracovní jednání představitelů odborových svazů ve stavebnictví Wiesbadenské skupiny „W6“, členů EFBWW (Evropská odborová federace stavebnictví) se tento rok konalo v polské Varšavě ve dnech 24. a 25....

Evropská federace stavebních a dřevařských pracovníků vítá návrh na zřízení Evropského úřadu práce

Dne 13. března 2018 Evropská komise navrhla vytvoření Evropského úřadu práce. Tato nová agentura by měla zajistit, aby přeshraniční pracovní mobilita byla spravedlivá. Agentura bude mít řadu úkolů: (1)...

Zástupci zaměstnanců v nadnárodních firmách si vyměňovali zkušenosti

Výměna zkušenosti jednotlivých zástupců zaměstnanců v Evropských radách byla hlavním programem tradičního semináře, který se v závěru února konal v zasedací místnosti Odborového svazu Stavba ČR.

1 - 15 z 17