Zpravodajství | Odbory
1 - 15 z 16
Výzva pro členy v oblasti dárcovství krve
Oborová zdravotní pojišťovna spolehlivým partnerem Vašeho zdraví
Regionální konference se konaly v průběhu měsíce října
VIDEO: Manifestační mítink 2017
Stavebnictví potřebuje změny v legislativě
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní
Levná práce není perspektivou pro českou ekonomiku - Důstojné pracovní podmínky pro 21. století
Významu sociálního dialogu z pohledu SPS
Již více než 25 let úspěšného sociálního dialogu mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR!
Sociální dialog ve stavebnictví i nadále na velmi dobré úrovni
Česká a slovenská tripartita se sešla na druhém společném jednání
PROBLÉMY KOLEM LEGISLATIVY VE STAVEBNICTVÍ ZATÍM STÁLE PŘETRVÁVAJÍ!
Konalo se Fórum českého stavebnictví
ČMKOS k návrhu vlády zvýšit nemocenské dávky
1 - 15 z 16