Zpravodajství | Odbory | OS STAVBA ČR
1 - 10 z 10
Lidé by měli volit levicové strany
Stavebnictví potřebuje změny v legislativě
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní
Významu sociálního dialogu z pohledu SPS
Již více než 25 let úspěšného sociálního dialogu mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR!
Sociální dialog ve stavebnictví i nadále na velmi dobré úrovni
Česká a slovenská tripartita se sešla na druhém společném jednání
PROBLÉMY KOLEM LEGISLATIVY VE STAVEBNICTVÍ ZATÍM STÁLE PŘETRVÁVAJÍ!
Konalo se Fórum českého stavebnictví
1 - 10 z 10