Zpravodajství | Kolektivní vyjednávání | Rozšíření závaznosti KSVS
1 - 5 z 5
Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!
Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!
Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!
Dodatek č. 2 vyšší kolektivní smlouvy pro stavebnictví rozšířen
DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!
1 - 5 z 5