Zpravodajství

Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR

17.05.2022 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 910x

Ve středu 11. května 2022 se v pražském Hotelu Olšanka uskutečnilo - v souladu s Plánem práce OS na letošní rok - jednání VII. svazového Sněmu, nejvyššího orgánu mezi sjezdy. A právě návrh na svolání již IX. svazového sjezdu, včetně stanovení klíče pro počet delegátů a jmenování komise pro přípravu sjezdu, byl jedním z důležitých bodů zasedání.

Leč popořádku – přítomné přivítal předseda svazu Ing. Pavel Zítko, zvlášť srdečně pak předsedu Komise sportu a středních škol a dlouholetého svazového „sporťáka“ Zdeňka Čiháka. Projednány pak samozřejmě byly za řízení člena P-OS Petra Votavy kromě nezbytných procedurálních záležitostí i běžné body programu každého sněmu – zprávou o činnosti svazového předsednictva počínaje, přes informaci o vyjednání Dodatku č. 3 KSVS okomentovanou předsedou Komise kolektivního vyjednávání Petrem Janouškem, podklady o výrobě a mzdovém vývoji ve stavebnictví za loňský rok, zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za rok 2021, až po účetní závěrku a valnou hromadu Podpůrného fondu, kterou řídil místopředseda Stanislav Augustin. Ta mj. rozhodla o změně v obhospodařování pohotovostních finančních prostředků. Nechyběla ani zpráva svazové Revizní komise a vyjádření jejího předsedy Ing. Pavla Němejce k ekonomickým otázkám a názorná prezentace týkající se základních informací o dosavadních aktivitách OS s komentářem předsedy svazu, kterou členové Sněmu následně obdrželi elektronickou poštou.

Očekávaným, byť v programu - vzhledem k časovému značnému vytížení hosta - trochu posunutým bodem bylo vystoupení nově zvoleného předsedy ČMKOS Josefa Středuly. Ten zmínil svůj pohled na stavebnictví a jeho naplnění zakázkami, vývoj mezd včetně té minimální, související délku pracovní doby a dovolené. Rovněž došlo na neustálý růst inflace a cen energií všeho druhu, a s tím související potřebu zohlednění tohoto stavu do inflačních doložek ke kolektivním smlouvám. Představen byl i návrh na opětovné svolání tradičního podzimního protestního mítinku k vyjádření současných základních požadavků odborů, jejíž konání nebylo v uplynulých dvou letech vzhledem k protiepidemickým opatřením možné. Účastníci sněmu ve svých vyjádřeních pak doporučili předsedovi OS, aby při jednání Rady ČMKOS prezentoval podporu OS Stavba ČR na uspořádání protestního mítinku v září letošního roku. V oddělené části svého vystoupení a na základě výslovného povolení vedením OS pak host okomentoval svou možnou kandidaturu na prezidenta republiky – zdůraznil, že chce být občanským kandidátem s hodnověrně doloženou podporou potřebného počtu občanů. I k tomu zaznělo několik diskusních příspěvků a zodpovězených dotazů (Petr Šinágl, Vladimír Gruncl, Petr Janoušek, Pavel Kučera, Michal Hrabina). Sněm následně vyjádřil podporu kandidatuře předsedy ČMKOS na nejvyšší ústavní funkci. Rozhodl také, že již zmíněný IX. svazový sjezd bude svolán na 9. – 10. únor 2024, schválil klíč pro počet delegátů a jmenoval komisi pro přípravu sjezdu.

Závěrem poděkoval předseda svazu jak milému hostovi, tak všem přítomným za aktivní účast, a s přáním pevného zdraví a potřebného odpočinku v rámci letních dovolených jednání ukončil.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Spolupráce sociálních partnerů opět směřuje k podpoře odvětví Stavebnictví
Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ
Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ
Manifestační mítink Proti chudobě
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO