Zpravodajství

Závaznost Dodatku č. 3 KSVS rozšířena!

V částce 98 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 22. července 2022, je zveřejněno Sdělení č. 218/2022 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019-2024, uzavřeného dne 4. 4. 2022 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem DOSIA na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví na straně druhé. Rozšíření závaznosti dodatku KSVS nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022.

Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně se tak stane závazným pro většinu firem působících ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Jedná se o více jak dva tisíce firem, ve kterých je zaměstnáno téměř 200 tisíc zaměstnanců. Se zněním tohoto dodatku kolektivní smlouvy se můžete seznámit na našich webových stránkách, popř. na stránkách SPS, či na stránkách MPSV.

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti přinášíme v příloze.

Do systému vložil: Zítko Pavel
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Sdělení MPSV č. 218/2022 Sb.---
Foto k článku
Další články
Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!