Benefity
Kolektivní vyjednáváníOS Stavba ČR
Kolektivní vyjednávání, především však výsledky tohoto procesu, patří zcela jednoznačně k hlavním činnostem OS Stavba ČR. Jestliže máte pocit, že nedostáváte za svou práci dostatečnou mzdu a že nedokážete...

Podpůrný fond OS Stavba ČROS Stavba ČR
Podpůrný fond je výrazem odborářské solidarity členů OS, je určen ke zmírnění dopadů mimořádných událostí, jakými jsou zejména nezaměstnanost, účast na stávce, dlouhodobá pracovní neschopnost z důvodu...

Svazový časopis StavebníkOS Stavba ČR
Svazový časopis Stavebník obsahuje především novinky z činnosti Odborového svazu Stavba ČR a ČMKOS. Přináší informace o kolektivním vyjednání, sociálním dialogu, činnosti v oblasti BOZP, sportovních akcích...

Portál - Odbory PlusČeskomoravská konfederace odborových svazů
Benefitní portál www.odboryplus.cz je určen členům odborových organizací sdružených v ČMKOS, kterým nabízí možnost využít celé řady výhod a slev.


www: Portál - Odbory Plus


Nájemní bydlení - PoradenstvíSON ČR
S podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Sdružení nájemníků ČR zajišťuje poradenství v oblasti bydlení a ochrany nájemních vztahů k bytům. Provozuje regionální poradenská centra, pořádá školení...


www: Nájemní bydlení - Poradenství