O nás

Odborový svaz STAVBA ČR je otevřená, samostatná, nevýdělečná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Svaz je evidován podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Hlavní činností svazu je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských a občanských práv.

Za tímto účelem svaz zejména zajišťuje kolektivní vyjednávání s cílem uzavírat kolektivní smlouvy na všech úrovních.

Svaz disponuje sítí regionálních pracovišť, která zajišťují servis pro základní a místní organizace svazu.

Připojte se k nám a nezůstanete sami
 • kolektivní vyjednávání
 • právní pomoc
 • sociální jistoty
 • bezpečnost práce
 • vzdělávání
 • informovanost
Benefity
Kontaktní údaje OS Stavba ČR
 • Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Hotel Olšanka
 • email: stavba@cmkos.cz
 • ičo: 00469734
 • dič: CZ00469734
 • datová schránka: ssydbvm
 • právní forma: odborová organizace
Pro nové členy

Jestliže máte pocit, že nedostáváte za svou práci dostatečnou mzdu a že nedokážete své zájmy dostatečně prosazovat, využijte možnosti a spolu s odbory kolektivně vyjednávejte.


Máte pocit, že jsou porušována Vaše zaměstnanecká práva a nejste právník, abyste se mohl efektivně bránit? Máte možnost využít bezplatně právní zastoupení pro členy našeho svazu při obhajování jejich oprávněných zájmů v pracovněprávních sporech.


Odborový svaz Stavba ČR je otevřená, nezisková, samostatná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména z oboru stavební výroby, výroby stavebních hmot a všech činností s nimi souvisejících za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Jeho hlavní činností je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských práv a občanských práv.


Do odborů se vstupuje dobrovolně. Členství je výhradně Vaše svobodná vůle a zájem spolupodílet se na kolektivní ochraně Vašich práv.


Jestliže se rozhodnete stát členem našeho odborového svazu, obraťte se na předsedu základní organizace na pracovišti, případně místní organizace v místě bydliště.


Další možností je obrátit se na nejbližší regionální pracoviště OS Stavba ČR (viz. seznam regionálních pracovišť), kde Vám poskytnou veškeré potřebné informace a pomoc.


Jestliže máte zájem o založení základní odborové organizace na svém pracovišti, obraťte se na nejbližší regionální pracoviště našeho svazu, kde Vám zkušení pracovníci OS Stavba pomohou se vším potřebným.


Odborový svaz zajišťuje se svými partnery pro registrované členy Bonusové | Partnerské programy.